/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 51/2 (2022)

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2

1.
Јован Дучић као есејиста
Јован M. Делић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 5–22

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch1
Детаљније
2.
Станковићева модернистичка осећајна проза
покушај приказа дела

Роберт Ходел
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 23–33

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch2
Детаљније
3.
Постфолклор: у мрежи терминâ
Мирјана Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 35–46

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch3
Детаљније
4.
О метрици у Ерлангенском рукопису из преписке Светозара Петровића
Сања Ј. Париповић Крчмар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 47–56

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch4
Детаљније
5.
Ка литерарности старе српске књижевности
Ирена А. Плаовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 57–69

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch5
Детаљније
6.
Обреди прелаза у приповедачкој прози Григорија Божовића
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 71–85

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch6
Детаљније
7.
Први српски устанак — историја и поетика
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 87–98

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch7
Детаљније
8.
Проучавања фолклора НОБ-а
Смиљана Ж. Ђорђевић Белић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 99–107

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch8
Детаљније
9.
Књижевна наива Симе Жикића — продукција без рецепције, реактуелизација и пострецепција
Данијела M. Поповић Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch9
Детаљније
10.
Истраживања превода и рецепције словенске књижевне фантастике код Срба
Дејан В. Ајдачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 121–129

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch10
Детаљније
11.
Винавер у оквиру словенских тема Миодрага Сибиновића
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 131–141

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch11
Детаљније
12.
О актуелној рецепцији српске књижевности и јужнословенским темама у романескној и мемоарској прози на немачком језику
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 143–162

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch12
Детаљније
13.
Српски авангардни песници у италијанским антологијама
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 163–173

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch13
Детаљније
14.
Лик Украјинца у имаголошкој перспективи српског романа средине ХХ — почетка XXI века
Наталія Л. Білик
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 175–184

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch14
Детаљније
15.
„Poetika na raskršću”: srpska postmoderna književnost pre i posle 1989. godine u Slovačkoj: poseban slučaj Danila Kiša (1935–1989)
Zvonko Taneski
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 185–205

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch15
Детаљније
16.
Постмодерна читања стваралаштва Милоша Црњанског
Алла Л. Татаренко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 207–215

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch16
Детаљније
17.
Милош Црњански и десничарске идеје — књижевност и идеологија
Светлана С. Шеатовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 217–226

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch17
Детаљније
18.
Проучавање српског постмодернизма у делима Але Татаренко
Слађана Л. Илић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 227–242

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch18
Детаљније
19.
Мултикултурална диспозиција дела Борисава Станковића и савремене перспективе
Марија М. Грујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 243–254

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch19
Детаљније
20.
Теоријске претпоставке новијих тумачења прозе Драгослава Михаиловића
Милица М. Кецојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 255–265

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch20
Детаљније
21.
Родни приступ српској авангардној књижевности у компаративном контексту
Бојана С. Стојановић Пантовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 267–277

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch21
Детаљније
22.
Књижевнотеоријски ставови Борислава Михајловића Михиза
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 279–288

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch22
Детаљније
23.
О критици и методолошком приступу у есејима Миодрага Павловића
Ђорђе М. Деспић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 289–300

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch23
Детаљније
24.
Појам апсурда и не/могућег у теоријским радовима Н. Милошевића и Жака Дериде
Милена П. Владић Јованов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 301–314

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch24
Детаљније
25.
(Пост)апокалипса и/или компаративни есеји Борислава Радовића
Оља С. Василева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 315–325

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch25
Детаљније
26.
Карневализација књижевности за децу — нацрт за типологизацију жанрова
Душица М. Потић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 327–337

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch26
Детаљније
27.
Српска књижевност друге половине 20. века и џез
Мина М. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 339–350

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch27
Детаљније
28.
Експресионистички видици Станислава Винавера у есеју „У Нишкој Бањи”
Милунка Љ. Митић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 351–356

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch28
Детаљније
29.
Наративизација атмосфере простора у романима Р. Рисојевића и Д. Тепавчевића
Сања Ђ. Мацура
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 357–366

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch29
Детаљније
30.
Текстеме у поезији
Соња М. Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/2, стр. 367–376

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.2.ch30
Детаљније