/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 48/2 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2

1.
Павле Поповић о усменој прози
Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 5–18

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch1
Детаљније
2.
Варијације биографског приступа и питање жанра у савременој српској прози
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 19–29

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch2
Детаљније
3.
Павле Поповић као његошолог
(Увод. Фрагменти 1–3)

Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 31–43

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch3
Детаљније
4.
Поповићеви погледи и импресије о Његошевом језику у монографији О Горском вијенцу
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 45–54

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch4
Детаљније
5.
Приступ Павла Поповића Његошевом Горском вијенцу и позитивизам
Горан М. Радоњић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 55–64

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch5
Детаљније
6.
(Не)написана биографија Петра II Петровића Његоша Павла Поповића
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 65–73

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch6
Детаљније
7.
Павле Поповић o Змају
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 75–84

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch7
Детаљније
8.
Фолклор на страницама Прилога за књижевност језик, историју и фолклор између два светска рата
Данијела Р. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 85–100

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch8
Детаљније
9.
Приче о сновима: проблеми, могућности и перспективе проучавања
Смиљана Ж. Ђорђевић Белић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 101–110

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch9
Детаљније
10.
Славистичка проучавања генезе српског епског десетерца
(трагом Павла Поповића)

Драгољуб Ж. Перић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 111–120

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch10
Детаљније
11.
Допринос Павла Поповића проучавању дубровачке ренесансне трагедије
Гордана С. Покрајац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 121–132

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch11
Детаљније
12.
Павле Поповић и „нова дубровачка плејада”
Ирена П. Арсић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 133–140

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch12
Детаљније
13.
Прва деценија рада Павла Поповића (1894–1904): од критике до проучавања књижевности
Ненад В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 141–150

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch13
Детаљније
14.
Павле Поповић о књижевности српске модерне
Предраг Ж. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 151–159

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch14
Детаљније
15.
Театролошка димензија у расправама о драми и позоришту Павла Поповића
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 161–168

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch15
Детаљније
16.
Однос између Југословенске књижевности Павла Поповића и Југославенске књижевности Антуна Барца
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 169–178

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch16
Детаљније
17.
Периодизације српске и југословенске књижевности Павла Поповића с обзиром на одређење старе српске књижевности
Миодраг Б. Лома
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 179–190

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch17
Детаљније
18.
Концепција југословенске књижевности Павла Поповића
Станислава М. Бараћ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 191–201

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch18
Детаљније
19.
Позитивистички приступ Павла Поповића Песмама Јелене Димитријевић
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 203–212

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch19
Детаљније
20.
Павле Поповић и Јелена Димитријевић: концепција целине Јелениних прича о Нишу
Милунка Митић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/2, стр. 213–223

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.2.ch20
Детаљније