/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 49/2 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2

1.
О богословско-поетском тумачењу појма „Закон” и „Благодет” у хагиографским списима Доментијановим
Лидия Константиновна Гаврюшина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 5-14

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch1
Detailed
2.
У знаку Пећке патријаршије. Неколико речи о старој српској култури
Izabela Lis-Wielgosz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 15-25

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch2
Detailed
3.
Како до Са̏вина речника? Корпус и друга питања
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 27-41

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch3
Detailed
4.
Од Његоша до Вука и од Вука до Његоша: версификација српске поезије са аспекта ортографије и ортоепије
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 43-53

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch4
Detailed
5.
Светосавско и немањићко насљеђе у Црној Гори, и однос према њему данас
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 55-63

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch5
Detailed
6.
Каталог манастира у народним умотворинама са Косова и Метохије
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 65-75

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch6
Detailed
7.
Српскословенски преписи Житија Светог Петра Атонског
Зорица С. Витић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 77-86

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch7
Detailed
8.
Београдски митрополит Леонтије и његов намесник Хаџи Мелентије Стефановић — у усменој традицији и историји
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 87-97

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch8
Detailed
9.
Војводство Светога Саве у пјесмама Милована Војичића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 99-107

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch9
Detailed
10.
Рајска лествица Светог Јована Лествичника у тумачењима Владете Јеротића
Оливера В. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 109-119

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch10
Detailed
11.
Обележја драмског у Житију Светог Симеона Светог Саве
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 121-126

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch11
Detailed
12.
Савин траг у поезији Васка Попе
Светлана С. Шеатовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 127-135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch12
Detailed
13.
Три песничка ходочашћа Светом Сави — В. Попа, М. Павловић и Љ. Симовић
Марко М. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 137-147

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch13
Detailed
14.
Расла јела на Косову равну. Косовски бој у Вуковом Рјечнику
Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 149-166

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch14
Detailed
15.
На почетку афирмације националне традиције: Српски Рјечник (1818) Вука Караџића и Краткий малороссийский словарь (1818) А. Павловског
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 167-176

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch15
Detailed
16.
Андрићева „Проклета авлија” — енциклопедија човекове егзистенцијалне патње
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 177-188

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch16
Detailed
17.
Слика Француске у Травничкој хроници
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 189-198

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch17
Detailed
18.
Данило Киш и идеал енциклопедије
Горан М. Радоњић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 199-209

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch18
Detailed
19.
Гробница за Бориса Давидовича Данила Киша као енциклопедија идеологија смрти
Игор Д. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 211-220

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch19
Detailed
20.
Стварносна основа Кишове Енциклопедије мртвих
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 221-230

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch20
Detailed
21.
Енциклопедизам Пекићеве затворске нарације
Персида С. Лазаревић di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 231-239

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch21
Detailed
22.
Средњовековна духовност као упориште постмодерног енциклопедизма
Предраг Ж. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 241-250

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch22
Detailed
23.
Хазарска полемика Милорада Павића и Мирослава Пантића
Бранко М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 251-267

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch23
Detailed
24.
Утицај херметизма на енциклопедијску парадигму Хазарског речника
Душан Р. Живковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 269-278

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch24
Detailed
25.
Између историје и метафизике — лексиконска форма Хазарског речника и културно памћење
Милица М. Мустур
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 279-288

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch25
Detailed
26.
Које је вере Хазарски речник? Духовност форме Павићевог романа
Кристијан А. Олах
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 289-296

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch26
Detailed
27.
Енциклопедијска парадигма у Хазарском речнику Милорада Павића и Школицама Хулија Кортасара
Ксенија М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 297-310

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch27
Detailed
28.
Александар Гаталица — Wolfgang Hegewald: лексиконско-енциклопедијска књижевност и дух времена
Robert Hodel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 311-325

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch28
Detailed
29.
Проза Горана Петровића и лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској књижевности
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 327-333

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch29
Detailed
30.
Енциклопедијска форма и параноидна епистемологија у роману Светислава Басаре
Јасмина М. Ахметагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 335-344

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch30
Detailed
31.
Каталогенеза књига у (пост)модерној прози
Мина М. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 345-356

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch31
Detailed
32.
Читалац и/или аутор — одисејада кроз мрежу референци
Снежана B. Божић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 357-366

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch32
Detailed
33.
Лексикографско-енциклопедијске одлике прозе Радована Белог Марковића
Слађана Л. Илић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 367-375

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch33
Detailed
34.
Антиенциклопедизам у стваралаштву Саве Дамјанова
Милош С. Јоцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 377-386

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch34
Detailed
35.
Енциклопедијска парадигма у роману Доктора Валентина Трубара и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији Милисава Савића
(историјски, митски и фолклористички дискурс у роману)
Ана Р. Стишовић Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/2, p. 387-395

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch35
Detailed