/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 47/2 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2

1.
Карневализација епског јунака – „Пут Алије Ђерзелеза” и „Краљевић Марко по други пут међу Србима”
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 5-15

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch1
Detailed
2.
Лаж за опкладу
(елементи карневализације у фолклорним причама о надлагивању)
Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 17-29

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch2
Detailed
3.
Допринос Петра Г. Богатирјова и Никите И. Толстоја проучавању карневализације у фолклору Словена
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 31-39

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch3
Detailed
4.
Карневализација свадбе у усменим драмским облицима
Јасмина С. Јокић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 41-50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch4
Detailed
5.
Карневалско устројство света, контекст, жанр: „опет то, али друкчије”
Лидија Д. Делић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 51-62

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch5
Detailed
6.
Елементи карневала у пјесмама и приповијеткама Тешана Подруговића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 63-70

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch6
Detailed
7.
Представа хране и слике гозбе у српским усменим коледарским и божићним песмама
Драгољуб Ж. Перић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 71-81

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch7
Detailed
8.
Поступак карневализације у „Шаљивим календарима” Јована Стерије Поповића
Тамара Р. Грујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 83-93

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch8
Detailed
9.
Свакодневни живот на улицама Београда: обликовање личних сећања у усменој историји и аутобиографској прози
Соња Д. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 95-106

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch9
Detailed
10.
Еротске метафоре и поетика постфолклора
Јеленка Ј. Пандуревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 107-119

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch10
Detailed
11.
Сатирични сутон „времена од поклада”
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 121-130

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch11
Detailed
12.
Покладни дух дубровачких псеудомаскерата
Гордана С. Покрајац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 131-141

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch12
Detailed
13.
Елементи карневализације у дубровачким анонимним маскератама
Тања О. Ракић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 143-153

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch13
Detailed
14.
Драган Великић: „Иследник”– Алцхајмер као метафора друштва
Robert Hodel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 155-170

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch14
Detailed
15.
Карневализација и српска авангарда: београдска сретењска „баханала” 1923. године
Бојан M. Јовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 171-183

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch15
Detailed
16.
Игра и карневализација српске књижевности и културе
(од усмене књижевности до етно-рока)
Bogusław Zieliński
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 185-193

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch16
Detailed
17.
Венецијански карневали у српској књижевности - од Његоша до савремене књижевности
Светлана С. Шеатовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 195-204

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch17
Detailed
18.
„Венеција” као метонимија карневалске метаморфозе у делу Владимира Пиштала
Јелена В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 205-214

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch18
Detailed
19.
Карневалски „свет са друге стране” и трансфикционални идентитет јунака
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 215-224

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch19
Detailed
20.
Идеја о мудрој лудости и Бахтинов концепт карневализације: критичко и контекстуално разматрање
Владимир В. Гвозден
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 225-234

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch20
Detailed
21.
Дијалог: Бахтин и „Библија”
Предраг C. Мирчетић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 235-244

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch21
Detailed
22.
Лудорија у приповедању?
карневалескне конфигурације код Боре Ћосића
Angela Richter
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 245-254

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch22
Detailed
23.
Карневализација у делима „Код Хиперборејаца” и „Ембахаде” Милоша Црњанског
Горана С. Раичевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 255-264

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch23
Detailed
24.
Елементи карневализације у „Роману о Лондону” Милоша Црњанског
Jелена С. Панић Мараш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 265-273

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch24
Detailed
25.
„Фајронт у Гргетегу” Данила Никола у светлу Бахтинове теорије карневализације
Vesna Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 275-283

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch25
Detailed
26.
Свет наглавачке
(неки аспекти карневализације у књижевности за децу)
Зорана З. Опачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 285-293

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch26
Detailed
27.
„Време чуда” Борислава Пекића као „света пародија”
Александра Р. Попин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 295-303

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch27
Detailed
28.
Поступци карневализације у приповједној прози Миодрага Булатовића
Лидија Р. Томић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 305-312

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch28
Detailed
29.
Карневализација рата у једночинки Ђорђа Милосављевића „Света Апокалипса или Oбешене музе”
Małgorzata Filipek
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 313-321

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch29
Detailed
30.
Видови карневализације у концепцији драмског лика Лазе Костића
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 323-332

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch30
Detailed
31.
Елементи карневализације у „Урнебесној трагедији” Душана Ковачевића
Душан Р. Живковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 333-340

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch31
Detailed
32.
Поступак карневализације у „Јастуку гроба мог” Слободана Стојановића
Предраг М. Јашовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 341-350

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch32
Detailed
33.
Карневализација у романима „Петровградска прашина” и „Андраци, јепури и остала најважнија чудовишта Петровграда и Средњег Баната” Војислава Деспотова
Милош С. Јоцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 351-358

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch33
Detailed
34.
Смисао карневализације код Раблеа и Љубомира Симовића
Слободан В. Владушић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 359-367

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch34
Detailed
35.
Карневализација митских садржаја – „Путовање у Грчку” Љубомира Симовића
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 369-378

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch35
Detailed
36.
Карневализација у „Ђачком растанку” Бранка Радичевића
Ненад В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 379-393

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch36
Detailed
37.
Елементи карневализације у сатиричној поезији Јована Јовановића Змаја
Јован М. Љуштановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 395-404

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch37
Detailed
38.
Карневализација слике света у књижевности за децу
Душица М. Потић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 405-414

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch38
Detailed
39.
Пародија у књижевном делу Душана Радовића
Љиљана С. Костић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 415-424

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch39
Detailed
40.
Андрић и „београдски стил”
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 425-434

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch40
Detailed
41.
Kaрневализација у поезији Новице Тадића
Стеван Б. Брадић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Vol. 47/2, p. 435-445

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch41
Detailed