/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 52/2 (2023) »

Vol. 52/1 (2023) »

Vol. 51/2 (2022) »

Vol. 51/1 (2022) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 51 (2022) »

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 51/1 (2022)

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1

1.
Проучавање синтаксичких фразеологизама као правац изучавања српског језика
Људмила В. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 5–22

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch1
Detailed
2.
Интерпретација русизама и црквенославенизама у Његошевом пјесничком дјелу (из дијахронијске и синхронијске перспективе)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 23–37

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch2
Detailed
3.
О језику и стилу Славеносрпских хроника Ђорђа Бранковића
Anna G. Kretschmer
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 39–47

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch3
Detailed
4.
Стилска и жанровска норма и селекција славенизама у првој половини XIX века (на примеру дела Г. Георгијевића)
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 49–59

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch4
Detailed
5.
О предговорима као жанру славеносрпске писмености (на грађи текстова З. Орфелина)
Александра Ј. Брајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 61–70

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch5
Detailed
6.
Значај и улога система глаголских врeмена српског језика у проучавању староруских текстова
Вишња Б. Вишњевац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 71–82

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch6
Detailed
7.
Лингвистичке идеје и особености језика као полазиште за вербатолошка истраживања
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 83–95

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch7
Detailed
8.
Лингвокултуролошки потенцијал језичко-стилских поступака у сатиричној поезији Душана Попа Ђурђева
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 97–108

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch8
Detailed
9.
Консекутивност и номинализације
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch9
Detailed
10.
Граматичко и контактно потирање амбигвитета основне дискурсне јединице
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 121–130

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch10
Detailed
11.
Дискурсна стилистика и фази стилистика у светлу савремених теоријских приступа
Ненад С. Крцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 131–143

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch11
Detailed
12.
Српски језик у контексту тенденција у рачунарској обради језика
Душица В. Терзић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 145–157

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch12
Detailed
13.
Вход к писменици П. Соларића (1831) и питање нормирања књижевног језика невуковског типа у 19. веку
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 159–169

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch13
Detailed
14.
Земљорадња као изворни домен за метафоризацију у српском језику
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 171–181

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch14
Detailed
15.
О употреби заменичких прилога одавде, одатле, оданде
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 183–201

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch15
Detailed
16.
Међуоднос прилошки и придјевски употријебљеног облика глаголског прилога садашњег
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 203–214

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch16
Detailed
17.
Конструкциона природа језика — кључ за разумевање односа у реченици
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 215–224

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch17
Detailed
18.
Аутономност радњи изражених предикатом и глаголским прилогом у српскоj реченици у светлу интерпункциjе
Ирина Е. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 225–230

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch18
Detailed
19.
Употреба замјеничког субјекта у императивним реченицама
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 231–241

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch19
Detailed
20.
О значењу „изненадне преурањености” у временским реченицама
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 243–253

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch20
Detailed
21.
Везник док и његови француски еквиваленти: корпусна анализа
Љубица З. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 255–269

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch21
Detailed
22.
Понизност и гордост у српској фразеологији
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 271–281

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch22
Detailed
23.
Корпусна анализа поредбене фраземе као бела лала
Саша П. Марјановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 283–297

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch23
Detailed
24.
Трклето дете: о дијалекатском придеву трклет
Марија Д. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 299–311

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch24
Detailed
25.
Етнокултурни концепти на релацији „своје: туђе” у језичкој слици света на грађи Његошевог Шћепана Малог и руског превода
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 313–325

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch25
Detailed
26.
Лексички систем Вукових речника у светлости географских локализација
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 327–342

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch26
Detailed
27.
Вуков спис Творба глагола (1832) и његов утицај на развој српске дериватологије у 19. веку
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 343–352

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch27
Detailed
28.
Темлеров речник као још један могући предложак Вуковог речника
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 353–360

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch28
Detailed
29.
Постоји ли потенцијал имперфекта?
Михаило М. Шћепановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 361–367

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch29
Detailed
30.
Типологија лексичких разлика у српским говорима
Екатерина И. Якушкина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 369–374

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch30
Detailed
31.
Лексикографски опис апстрактних именица романског поријекла у говору Паштровића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 375–384

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch31
Detailed
32.
Примена антропоцентричког принципа у дијалекатској лексикографији
Тања З. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 385–396

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch32
Detailed
33.
Терминологија у мађарско-српској лексикографији са посебним освртом на религијску, привредну, спортску и медицинску терминологију
Aleksander Urkom
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 397–408

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch33
Detailed
34.
Фонд Речника САНУ од заснивања до данас: осавремењивање лексичке грађе и језичка актуелност као начело
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 409–418

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch34
Detailed
35.
Називи животиња као лексикографске одреднице у Вуковом Српском рјечнику (1852)
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 419–431

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch35
Detailed
36.
Придеви с префиксом пре- у савременом српском језику (из угла српске описне лексикографије)
Владан З. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 433–443

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch36
Detailed
37.
О богаћењу лексичког фонда на примеру вишезначних именица чија значења настају понављањем истог творбеног модела
Наташа М. Миланов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Vol. 51/1, p. 445–457

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch37
Detailed