/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 49/1 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1

1.
Стандардност и варијација књижевног језика
Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 5-18

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch1
Detailed
2.
Импулсивне синтаксичке конструкције ’глагол + ми се’ у српском разговорном језику
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 19-27

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch2
Detailed
3.
О употреби прилога ту и о природи система заменичких прилога за место у српском језику
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 29-48

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch3
Detailed
4.
О тмезичкој пермутацији енклитике „ли” у разговорном језику
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 49-59

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch4
Detailed
5.
О емпатији и изражавању саосећања — прилог изучавању интенције слагања
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 61-72

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch5
Detailed
6.
Неки аспекти употребе лексеме један у разговорном језику и француски преводни еквиваленти
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 73-84

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch6
Detailed
7.
Функционалност партикула у разговорном дискурсу
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 85-95

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch7
Detailed
8.
Могућности реконструкције српскога разговорног језика у славеносрпској епохи
Александар М. Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 97-110

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch8
Detailed
9.
Језик јерoмонаха Александра — пример диглосије у нишкој средини у првој половини XVIII века
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 111-122

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch9
Detailed
10.
Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 123-135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch10
Detailed
11.
Елементи разговорног стила као репрезенти народног језика у драмама Јоакима Вујића
Томислав М. Матић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 137-148

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch11
Detailed
12.
Фразеолошки модел ’интензификатор и квалификатор жив + именица’ са значењем људске особине
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 149-159

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch12
Detailed
13.
(Књижевно)језички идиоми у настави српског језика као страног
Галина Г. Тяпко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 161-171

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch13
Detailed
14.
Разговорни језик у усвајању српског језика као страног
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 173-184

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch14
Detailed
15.
Српска и руска комуникациона култура у школској сфери
(у световним и духовним школама)
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 185-193

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch15
Detailed
16.
О дискурсу задиркивања у говору одраслих упућеног деци
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 195-204

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch16
Detailed
17.
Комбиновање верзалних скраћеница и нескраћених речи у српском језику
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 205-216

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch17
Detailed
18.
Метатекстуални маркери у служби мониторинга продуцирања и интерпретације дискурса
Росица Стефчева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 217-229

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch18
Detailed
19.
Особине разговорнога стила у збирци анегдота Учини му ћеф поса’ му не сврши Радосава Цица Поповића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 231-240

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch19
Detailed
20.
Мимичко-гестовна потпора дијалога у приповеткама Лазе К. Лазаревића
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 241-253

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch20
Detailed
21.
Утицај разговорног језика на текстове популарне науке
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 255-265

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch21
Detailed
22.
Присуство и карактеристике разговорног стила у необјављеном рукопису Књига сећања
Илијана Р. Чутура
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 267-277

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch22
Detailed
23.
Елементи разговорног језика и Лексикону YU митологије
Ирина Й. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 279-284

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch23
Detailed
24.
Употребна вредност прозодијске норме код студената у Новом Саду
Гордана С. Драгин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 285-294

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch24
Detailed
25.
О творбеним моделима именица за означавање особа у језику младих
Милан С. Ајџановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 295-305

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch25
Detailed
26.
Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 307-318

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch26
Detailed
27.
Стандардни језик и језичка култура из угла средњошколаца
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 319-329

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch27
Detailed
28.
Фонетске скраћенице у српском и пољском фамилијарном језику — сличности и разлике
Robert Bońkowski
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/1, p. 331-341

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch28
Detailed