/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 48/1 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1

1.
Статус атрибутива међу одредбама у словенским језицима
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 5-18

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch1
Detailed
2.
Глаголски и заменички облици за 1. л. мн. с ненаведеним референтом и зависност њихове референције од контекста
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 19-28

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2
Detailed
3.
Линеаризација конституената у корелативним конструкцијама са спацијалном клаузом
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 29-40

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch3
Detailed
4.
Значења граматичког субјекта
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 41-51

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch4
Detailed
5.
О партикулама замало и умало
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 53-62

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch5
Detailed
6.
О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике
Александра М. Марковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 63-74

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch6
Detailed
7.
Антропонимијски систем и антропонимијске категорије у Паштровским исправама (16–19. вијека)
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 75-87

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch7
Detailed
8.
Језик докумената Архива Српске православне епархије будимске у Сентандреји (прва половина 18. века)
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 89-101

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch8
Detailed
9.
Статус онима страног порекла у славеносрпском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 103-114

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch9
Detailed
10.
Ван и напоље, њима сродне и с њима повезане речи у српскоме језику: прилог проучавању
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 115-131

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch10
Detailed
11.
Питање стандардизације писма у Aромуна и Срба — сличности и разлике
(Михаил Бојаџи и Вук Караџић)
Предраг Ј. Мутавџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 133-143

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch11
Detailed
12.
Терминологија из области метеорологије код Срба у XIX веку
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 145-155

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch12
Detailed
13.
Kомуникативне јединице с илокуцијом подржавања саговорника — прилог изучавању интенције слагања
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 157-167

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch13
Detailed
14.
О модалној речци ваљда у контексту
Душанка С. Звекић-Душановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 169-178

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch14
Detailed
15.
Нулти наставак и нулти суфикс у српском језику
Сања Ж. Ђурoвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 179-187

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch15
Detailed
16.
Сраслице и полусложеничке конструкције у роману Сплеткарење са сопственом душом Марије Јовановић
Гордана Р. Штасни
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 189-200

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch16
Detailed
17.
Морфонолошка алтернација ф:фљ у српском језику
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 201-213

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch17
Detailed
18.
Стилистичке одлике савремених драмских текстова насталих у различитим друштвеним контекстима
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 215-225

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch18
Detailed
19.
Несистемски спојеви речи у правним текстовима
Јелена Р. Редли
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 227-236

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch19
Detailed
20.
Морфосинтаксичке сличности и разлике у два српска идиолекта из Малог Гаја (у Румунији) и Великог Гаја (у Србији)
Жарко С. Бошњаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 237-248

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch20
Detailed
21.
Видско парњаштво и акционалност
Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 249-258

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch21
Detailed
22.
Фразеолошка јединица и приступи у њеном изучавању
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 259-269

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch22
Detailed
23.
Раднерад / конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури
Наташа С. Вулoвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 271-278

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch23
Detailed
24.
Домаћин и домаћица у контексту српског језика
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 279-289

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch24
Detailed
25.
Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 291-301

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch25
Detailed
26.
Фразеологизми између лексема и синтагми
(у руско-српској контактној зони)
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Vol. 48/1, p. 303-312

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch26
Detailed