/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 49/3 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3

1.
Дистинктивна обележја главних класа
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 7-22

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch1
Detailed
2.
Друштвеноисторијски аспекти српског правописа између два светска рата
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 23-35

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch2
Detailed
3.
Из дијалекатских лексичких ресурса
(лексика Драгачева у дијахроној перспективи)
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 37-53

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch3
Detailed
4.
Песнички речник Ирене Грицкат
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 55-84

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch4
Detailed
5.
Нека запажања о кохезијским и дезагрегацијским синтаксичким процесима
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 85-102

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch5
Detailed
6.
Библиографија радова о језику „предвуковског периода” као ресурс за историју српског књижевног језика
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 103-110

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch6
Detailed
7.
Говорни чинови молби и захтева у писмима кнеза Михаила оцу Милошу Обреновићу
Биљана С. Ристић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 111-121

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch7
Detailed
8.
Полифункционалност клауза са везником чим
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 123-135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch8
Detailed
9.
Нови прилог библиографији творбе речи
Божо Ћорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Vol. 49/3, p. 139-209

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch9
Detailed