/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 50/1 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1

1.
Досадашњи резултати и задаци у истраживањима славеносрпске ћирилице
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 7-16

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch1
Detailed
2.
Славеносрпски: 60 година истраживања
Anna Kretschmer
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 17-26

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch2
Detailed
3.
Теоријско-методолошки аспекти проучавања славеносрпског језика
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 27-36

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch3
Detailed
4.
Граничне појаве у српском језику — теоријско-методолошки аспекти проучавања
(фонетско-фонолошки план)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 37-51

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch4
Detailed
5.
Соларићев покушај компаративног изучавања српског и других словенских језика
(рукопис САНУ, инв. бр. 220)
Персида Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 53-63

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch5
Detailed
6.
Значај књижевноисторијских проучавања за историју српског књижевног језика
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 65-74

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch6
Detailed
7.
Заступљеност и рецепција Захарије Орфелина у истраживањима српске лингвистике новијег доба
Александра Ј. Гагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 75-84

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch7
Detailed
8.
О синтакси сложене реченице — пола вијека након Стевановићевог уџбеника синтаксе
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 85-100

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch8
Detailed
9.
Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 101-108

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
Detailed
10.
Дело Павла Флоренског „Мисао и језик” у светлу савремених проучавања језика и мишљења
Тијана В. Ашић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 109-118

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch10
Detailed
11.
Формула „исказани говор : унутрашњи говор” и дефиниције непотпуних реченица у традиционалној граматици
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 119-127

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch11
Detailed
12.
O неправим врстама речи у српском језику
Сања Ж. Ђуровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 129-139

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch12
Detailed
13.
Теоријско-методолошки приступи ријечцама у граматикама српског/српскохрватског језика
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 141-151

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch13
Detailed
14.
Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији
Марина Љ. Спасојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 153-163

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14
Detailed
15.
Српски говори и(ли) говори српскога језика
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 165-181

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15
Detailed
16.
Романизми у говорима Црне Горе у истраживањима Срђана Мусића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 183-192

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch16
Detailed
17.
Компаративна анализа података српских дијалектoлошких лексичких анкета
Екатерина И. Якушкина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 193-197

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch17
Detailed
18.
Конструкције са глаголима бити и хтети у дијалектима српског језика
Бојана М. Вељовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 199-212

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch18
Detailed
19.
Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен
Тања З. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 213-221

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19
Detailed
20.
Стратегија еквиваленције у правном прeводу или како превести непреводиво између француског и српског језика
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 223-233

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch20
Detailed
21.
Српски језик у светлу теолингвистичких истраживања
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 235-243

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch21
Detailed
22.
Актуелне димензиjе наставе и компаративног изучавања српског и украjинског језика у условима глобализациjе
Вероніка І. Ярмак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 245-251

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch22
Detailed
23.
„Сиромаштво” — конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури
Наташа С. Вуловић Емонтс
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 253-263

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23
Detailed
24.
Утицај лексичке антонимије на развој терминолошких синтагми са компонентом мртав у српскоме језику
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 265-277

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch24
Detailed
25.
Фразеологија Његошевог Шћепана Малог у словенском контексту
(прилог питању о превођењу „непреводивог”)
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 279-289

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch25
Detailed
26.
Народни језик у драмама Јоакима Вујића — лингвокултуролошки концепт увођења фразеологизама у драмски текст
Томислав М. Матић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 291-304

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch26
Detailed
27.
Облици речи у српском као страном језику: методички потенцијал досадашњих истраживања
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 305-316

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch27
Detailed
28.
Уланчавање номинализација у школским уџбеницима
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/1, p. 317-327

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch28
Detailed