/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 52/2 (2023) »

Vol. 52/1 (2023) »

Vol. 51/2 (2022) »

Vol. 51/1 (2022) »

Vol. 51 (2022) »

Vol. 50/2 (2021) »

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 46/3 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3

1.
Акценат императива глагола (II)
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 5–18

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch1
Detailed
2.
О развоју лексикона у настави творбе речи
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 19–43

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch2
Detailed
3.
Белешка о језику кулинарства
Душко Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 45–60

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch3
Detailed
4.
Табу у лексици погребног обреда српског језика
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 61–72

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch4
Detailed
5.
Корпусно истраживање ширења компоненте „мулти-” у српском језику данас
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 73–86

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch5
Detailed
6.
Нека могућа терминолошка разграничења у теорији текста
хипертекст, хипотекст, паратекст, псеудотекст, квазитекст

Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 87–93

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch6
Detailed
7.
О знаковима у правопису (1)
подела на реченичне и нереченичне и одговарајућа терминологија

Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 95–111

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch7
Detailed
8.
Корпусна анализа неких предлошко-падежних конструкција и њихово представљање у електронским речницима српског језика
Цветана Крстев, Марија Пантић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 113–136

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch8
Detailed
9.
Теоријско-методолошки проблеми стварања корпуса славеносрпских текстова
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 137–145

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch9
Detailed
10.
Увођење доменских и семантичких маркера за област рударства у српске електронске речнике
Иван Обрадовић, Александра Томашевић, Ранка Станковић, Биљана Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 147–158

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch10
Detailed
11.
Облици футура I у савременом српском језику
Милан В. Стакић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 159–174

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch11
Detailed
12.
О конекторима којима се сигнализира промена предмета дискурса
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Vol. 46/3, p. 175–194

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch12
Detailed