/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 50/2 (2021) »

• Book metadata
• Contents

Vol. 50/1 (2021) »

Vol. 49 (2021) »

Vol. 49/3 (2020) »

Vol. 49/2 (2020) »

Vol. 49/1 (2020) »

Vol. 48/3 (2019) »

Vol. 48/2 (2019) »

Vol. 48/1 (2019) »

Vol. 48 (2018) »

Vol. 47/3 (2018) »

Vol. 47/2 (2018) »

Vol. 47/1 (2018) »

Vol. 46/3 (2017) »

Vol. 46/2 (2017) »

Vol. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Vol. 50/2 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2

1.
„Слово на Вазнесење Господње” Светог Кирила Туровског у српској рукописној традицији
Снежана В. Јелесијевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 5-14

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch1
Detailed
2.
О рецепцији српске књижевности у украјинској академској науци у другој половини ХХ века
Павел Рудјаков
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 15-22

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch2
Detailed
3.
Украјински путеви српске књижевности: особености (пост)модерне рецепције
Алла Л. Татаренко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 23-31

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch3
Detailed
4.
Запажања о компаративној словенској метрици у списима о стиху и преписци Светозара Петровића
Сања Ј. Париповић Крчмар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 33-41

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch4
Detailed
5.
Од Суматре до Дневника о Чарнојевићу: Црњански на италијанском
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 43-53

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch5
Detailed
6.
Теоријско-методолошка парадигма савремене славистичке фолклористике: искуство Међународног славистичког центра
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 55-65

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch6
Detailed
7.
О неким аспектима изучавања народне књижевности на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2020)
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 67-74

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch7
Detailed
8.
Приповедање о Чаку Норису на интернету у Југоисточној Европи, посебно у Србији
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 75-83

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch8
Detailed
9.
Усмена традиција и средњовековна историја у Троношком родослову
(прилог проучавању односа између усмене и писане књижевности)
Соња Д. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 85-94

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch9
Detailed
10.
Демонолошко предање на Косову и Метохији (теренско истраживање)
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 95-106

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch10
Detailed
11.
Историја пријатељства — Вук Караџић и Сима Милутиновић Сарајлија
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 107-117

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch11
Detailed
12.
Турски јунаци у пјесмама Тешана Подруговића и Филипа Вишњића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 119-128

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch12
Detailed
13.
Весела песничка „наука”: компаративни приступ песмама у везаном стиху Борислава Радовића и Ивана Сламнига
Горан П. Коруновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 129-141

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch13
Detailed
14.
Српска драмска књижевност за децу у жанровском систему
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 143-151

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch14
Detailed
15.
Карневализација књижевности за децу
просторно-временске инверзије и њихов смисао
Душица М. Потић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 153-162

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch15
Detailed
16.
Тромплејска бића фикције
Драгана Б. Вукићевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 163-172

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch16
Detailed
17.
Модели рецептивног одговора у савременој српској књижевности за децу
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 173-183

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch17
Detailed
18.
Пола века интердисциплинарних проучавања књижевности и музике
Мина M. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 185-198

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch18
Detailed
19.
Наратолошки приступ поезији: за и/или против на примеру тумачења Карантина Раше Ливаде
Јелена В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 199-208

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch19
Detailed
20.
Шта каже „тата” Елиот? Т. С. Елиот као културна фигура у визури двеју генерација српских песника/песникиња
Соња В. Веселиновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 209-218

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch20
Detailed
21.
Фигура владара као обједињујући чинилац српске књижевности
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 219-227

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch21
Detailed
22.
Историјски импулс у „Сеоби Србаља” Петра Пајића
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 229-237

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch22
Detailed
23.
Време у роману Тестамент Видосава Стевановића и поезији Аугустина „Тина” Ујевића
Никола М. Ђуран
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 239-246

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch23
Detailed
24.
(Ауто)биографски елементи у делу Милана Кашанина
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 247-256

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch24
Detailed
25.
Књижевни критичар Слободан Јовановић као писац историје српске културе
Игор Д. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 257-266

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch25
Detailed
26.
Критичка метода Петра Џаџића
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 267-276

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch26
Detailed
27.
Есеји Миодрага Павловића о старој српској књижевности
Марко М. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 277-287

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch27
Detailed
28.
Утицај драмске форме Ежена Јонеска на драмску форму у делу Александра Поповића
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 289-298

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch28
Detailed
29.
Сто година тумачења суматраизма Милоша Црњанског
Бранко М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 299-314

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch29
Detailed
30.
Психолошки приступи прози Иве Андрића
Јасмина М. Ахметагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 315-324

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch30
Detailed
31.
Традиционална веровања у роману Бихорци Ћамила Сијарића
Надија И. Реброња
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 325-335

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch31
Detailed
32.
Kultura pamćenja u romanu Bašta, pepeo Danila Kiša
Stevka S. Šmitran
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 337-342

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch32
Detailed
33.
Ауто/биографско у настајању и тумачењу књижевног текста — Данило Киш и Андреас Сам као литерарни јунаци
Снежана B. Божић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Vol. 50/2, p. 343-351

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch33
Detailed