/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 49/2 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2

1.
О богословско-поетском тумачењу појма „Закон” и „Благодет” у хагиографским списима Доментијановим
Лидия Константиновна Гаврюшина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 5–14

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch1
Детаљније
2.
У знаку Пећке патријаршије. Неколико речи о старој српској култури
Izabela Lis-Wielgosz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 15–25

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch2
Детаљније
3.
Како до Са̏вина речника? Корпус и друга питања
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 27–41

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch3
Детаљније
4.
Од Његоша до Вука и од Вука до Његоша: версификација српске поезије са аспекта ортографије и ортоепије
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 43–53

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch4
Детаљније
5.
Светосавско и немањићко насљеђе у Црној Гори, и однос према њему данас
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 55–63

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch5
Детаљније
6.
Каталог манастира у народним умотворинама са Косова и Метохије
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 65–75

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch6
Детаљније
7.
Српскословенски преписи Житија Светог Петра Атонског
Зорица С. Витић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 77–86

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch7
Детаљније
8.
Београдски митрополит Леонтије и његов намесник Хаџи Мелентије Стефановић — у усменој традицији и историји
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 87–97

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch8
Детаљније
9.
Војводство Светога Саве у пјесмама Милована Војичића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 99–107

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch9
Детаљније
10.
Рајска лествица Светог Јована Лествичника у тумачењима Владете Јеротића
Оливера В. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch10
Детаљније
11.
Обележја драмског у Житију Светог Симеона Светог Саве
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 121–126

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch11
Детаљније
12.
Савин траг у поезији Васка Попе
Светлана С. Шеатовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 127–135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch12
Детаљније
13.
Три песничка ходочашћа Светом Сави — В. Попа, М. Павловић и Љ. Симовић
Марко М. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 137–147

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch13
Детаљније
14.
Расла јела на Косову равну. Косовски бој у Вуковом Рјечнику
Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 149–166

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch14
Детаљније
15.
На почетку афирмације националне традиције: Српски Рјечник (1818) Вука Караџића и Краткий малороссийский словарь (1818) А. Павловског
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 167–176

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch15
Детаљније
16.
Андрићева „Проклета авлија” — енциклопедија човекове егзистенцијалне патње
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 177–188

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch16
Детаљније
17.
Слика Француске у Травничкој хроници
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 189–198

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch17
Детаљније
18.
Данило Киш и идеал енциклопедије
Горан М. Радоњић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 199–209

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch18
Детаљније
19.
Гробница за Бориса Давидовича Данила Киша као енциклопедија идеологија смрти
Игор Д. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 211–220

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch19
Детаљније
20.
Стварносна основа Кишове Енциклопедије мртвих
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 221–230

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch20
Детаљније
21.
Енциклопедизам Пекићеве затворске нарације
Персида С. Лазаревић di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 231–239

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch21
Детаљније
22.
Средњовековна духовност као упориште постмодерног енциклопедизма
Предраг Ж. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 241–250

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch22
Детаљније
23.
Хазарска полемика Милорада Павића и Мирослава Пантића
Бранко М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 251–267

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch23
Детаљније
24.
Утицај херметизма на енциклопедијску парадигму Хазарског речника
Душан Р. Живковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 269–278

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch24
Детаљније
25.
Између историје и метафизике — лексиконска форма Хазарског речника и културно памћење
Милица М. Мустур
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 279–288

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch25
Детаљније
26.
Које је вере Хазарски речник? Духовност форме Павићевог романа
Кристијан А. Олах
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 289–296

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch26
Детаљније
27.
Енциклопедијска парадигма у Хазарском речнику Милорада Павића и Школицама Хулија Кортасара
Ксенија М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 297–310

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch27
Детаљније
28.
Александар Гаталица — Wolfgang Hegewald: лексиконско-енциклопедијска књижевност и дух времена
Robert Hodel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 311–325

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch28
Детаљније
29.
Проза Горана Петровића и лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској књижевности
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 327–333

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch29
Детаљније
30.
Енциклопедијска форма и параноидна епистемологија у роману Светислава Басаре
Јасмина М. Ахметагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 335–344

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch30
Детаљније
31.
Каталогенеза књига у (пост)модерној прози
Мина М. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 345–356

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch31
Детаљније
32.
Читалац и/или аутор — одисејада кроз мрежу референци
Снежана B. Божић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 357–366

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch32
Детаљније
33.
Лексикографско-енциклопедијске одлике прозе Радована Белог Марковића
Слађана Л. Илић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 367–375

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch33
Детаљније
34.
Антиенциклопедизам у стваралаштву Саве Дамјанова
Милош С. Јоцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 377–386

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch34
Детаљније
35.
Енциклопедијска парадигма у роману Доктора Валентина Трубара и сестре му Симонете повест чудноватих догађаја у Србији Милисава Савића
(историјски, митски и фолклористички дискурс у роману)

Ана Р. Стишовић Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/2, стр. 387–395

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.2.ch35
Детаљније