/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 48 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1

1.
Улога Међународног славистичког центра у развијању српских лектората у иностранству
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 7–19

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch1
Детаљније
2.
Будућност лектората српског језика са освртом на прошлост и садашњост
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 21–30

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch2
Детаљније
3.
Библиографија и библиотеке у функцији наставе српског језика у иностранству
Александра Б. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 31–50

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch3
Детаљније
4.
Настава српског језика у дијаспори
Зона В. Мркаљ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 51–62

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch4
Детаљније
5.
О односу реченице и исказа
Mилош M. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 63–70

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch5
Детаљније
6.
Методички аспекти наставе фразеологије српског језика као страног
Светлана В. Гољак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 71–78

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch6
Детаљније
7.
О преводима српске књижевности на стране језике
Младен М. Весковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 79–84

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch7
Детаљније
8.
Српски језик и књижевност на Кијевском универзитету „Тарас Шевченко” – изазови савременог доба
Леся М. Стеблина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 85–92

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch8
Детаљније
9.
Српски језик, књижевност и култура у оквиру славистичких студија на Институту словенске филологије Универзитета „Адам Мицкјевич” у Познању
Izabela Lis-Wielgosz
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 93–105

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch9
Детаљније
10.
Oд културне херменеутике ка примењеној хуманистици – србистика на Варшавском универзитету данас
Magdalena Bogusławska
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 107–116

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch10
Детаљније
11.
Српска култура као академски предмет на пољским универзитетима
Marta Chaszczewicz-Rydel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 117–126

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch11
Детаљније
12.
О лекторатима у Италији: од српскохрватског до српског и хрватског – историјат, стање, перспективе
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 127–136

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch12
Детаљније
13.
Изучавање српског језика на универзитетима у Француској – пример Сорбоне
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 137–146

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch13
Детаљније
14.
www.serbica.fr – портал, часопис, енциклопедија... Представљање српске књижевности у Француској у ери интернета
Миливој Т. Сребро
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 147–156

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch14
Детаљније
15.
Јужнословенски језици у Великој Британији у контексту кризе хуманистике – српски/хрватски језик на универзитету у Нотингему
Laura Todd, Владимир Зорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 157–167

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch15
Детаљније
16.
Лекторат српскога језика и језика држава бивше Југославије на Славистичком институту Универзитета у Келну – преглед и перспективе
Душанка С. Вујовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 169–175

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch16
Детаљније
17.
Српски језик на високошколским установама у Аустрији
Страхиња Р. Степанов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 177–188

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch17
Детаљније
18.
Проблеми и перспективе србистике на Универзитету „И. И. Мечников” у Одеси
Олга Н. Новак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 189–195

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch18
Детаљније
19.
Актуелно стање и перспективе србистике на Великотрновском универзитету у Бугарској
Валентина Седефчева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 197–206

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch19
Детаљније
20.
Како данас предавати српски и хрватски језик и културу – пример Великотрновског универзитета
Сава В. Стаменковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 207–216

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch20
Детаљније
21.
Српски језик као страни у Републици Грчкој – изазови и перспективе
Војкан Б. Стојичић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 217–228

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch21
Детаљније
22.
Проучавање српског језика, књижевности и културе на Институту за славистику Универзитета у Хамбургу
Јелена Д. Анђелковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 229–235

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch22
Детаљније
23.
Србистика у Словачкој
Кристина Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 48, стр. 237–244

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1.ch23
Детаљније