/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 51 (2022)

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1

1.
Улога српског језика у условима формирања нових образовних профила у оквиру постдипломских студија у Институту за лингвистику „А. Потебња” Националне академије наука Украјине
Вероніка І. Ярмак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 7–15

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch1
Детаљније
2.
Курикулум са отвореном архитектуром за учење српског и других језика у САД
Andrew R. Corin
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 17–27

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch2
Детаљније
3.
Настава српског језика на даљину на Сорбони
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 29–36

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch3
Детаљније
4.
Настава српског језика и културе у Словенији
Маја П. Ђукановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 37–44

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch4
Детаљније
5.
Српски језик, књижевност и култура „између истока и запада” на универзитетима у Савезној Републици Немачкој (Институт за славистику, Универзитет у Келну и Семинар за славистику Мартин Лутер, Универзитет Хале-Витенберг)
Драгана A. Грбић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 45–57

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch5
Детаљније
6.
Српски језик на универзитетима немачког говорног подручја
Оливера M. Дурбаба
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 59–72

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch6
Детаљније
7.
Српски као страни језик у контексту етно/социолингвистике
Борко Н. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 73–82

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch7
Детаљније
8.
Усвајање глаголског вида на основу језичких корпуса
Оља Р. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 83–92

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch8
Детаљније
9.
Реалије у превођењу и настави страног језика
Милена Д. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51, стр. 93–102

https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2022.51.1.ch9
Детаљније