/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 50/1 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1

1.
Досадашњи резултати и задаци у истраживањима славеносрпске ћирилице
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 7–16

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch1
Детаљније
2.
Славеносрпски: 60 година истраживања
Anna Kretschmer
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 17–26

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch2
Детаљније
3.
Теоријско-методолошки аспекти проучавања славеносрпског језика
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 27–36

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch3
Детаљније
4.
Граничне појаве у српском језику — теоријско-методолошки аспекти проучавања
(фонетско-фонолошки план)

Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 37–51

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch4
Детаљније
5.
Соларићев покушај компаративног изучавања српског и других словенских језика
(рукопис САНУ, инв. бр. 220)

Персида Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 53–63

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch5
Детаљније
6.
Значај књижевноисторијских проучавања за историју српског књижевног језика
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 65–74

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch6
Детаљније
7.
Заступљеност и рецепција Захарије Орфелина у истраживањима српске лингвистике новијег доба
Александра Ј. Гагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 75–84

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch7
Детаљније
8.
О синтакси сложене реченице — пола вијека након Стевановићевог уџбеника синтаксе
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 85–100

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch8
Детаљније
9.
Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 101–108

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
Детаљније
10.
Дело Павла Флоренског „Мисао и језик” у светлу савремених проучавања језика и мишљења
Тијана В. Ашић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 109–118

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch10
Детаљније
11.
Формула „исказани говор : унутрашњи говор” и дефиниције непотпуних реченица у традиционалној граматици
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 119–127

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch11
Детаљније
12.
O неправим врстама речи у српском језику
Сања Ж. Ђуровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 129–139

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch12
Детаљније
13.
Теоријско-методолошки приступи ријечцама у граматикама српског/српскохрватског језика
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 141–151

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch13
Детаљније
14.
Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији
Марина Љ. Спасојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 153–163

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14
Детаљније
15.
Српски говори и(ли) говори српскога језика
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 165–181

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15
Детаљније
16.
Романизми у говорима Црне Горе у истраживањима Срђана Мусића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 183–192

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch16
Детаљније
17.
Компаративна анализа података српских дијалектoлошких лексичких анкета
Екатерина И. Якушкина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 193–197

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch17
Детаљније
18.
Конструкције са глаголима бити и хтети у дијалектима српског језика
Бојана М. Вељовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 199–212

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch18
Детаљније
19.
Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен
Тања З. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 213–221

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19
Детаљније
20.
Стратегија еквиваленције у правном прeводу или како превести непреводиво између француског и српског језика
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 223–233

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch20
Детаљније
21.
Српски језик у светлу теолингвистичких истраживања
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 235–243

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch21
Детаљније
22.
Актуелне димензиjе наставе и компаративног изучавања српског и украjинског језика у условима глобализациjе
Вероніка І. Ярмак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 245–251

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch22
Детаљније
23.
„Сиромаштво” — конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури
Наташа С. Вуловић Емонтс
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 253–263

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23
Детаљније
24.
Утицај лексичке антонимије на развој терминолошких синтагми са компонентом мртав у српскоме језику
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 265–277

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch24
Детаљније
25.
Фразеологија Његошевог Шћепана Малог у словенском контексту
(прилог питању о превођењу „непреводивог”)

Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 279–289

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch25
Детаљније
26.
Народни језик у драмама Јоакима Вујића — лингвокултуролошки концепт увођења фразеологизама у драмски текст
Томислав М. Матић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 291–304

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch26
Детаљније
27.
Облици речи у српском као страном језику: методички потенцијал досадашњих истраживања
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 305–316

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch27
Детаљније
28.
Уланчавање номинализација у школским уџбеницима
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/1, стр. 317–327

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch28
Детаљније