/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 50/2 (2021)

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2

1.
„Слово на Вазнесење Господње” Светог Кирила Туровског у српској рукописној традицији
Снежана В. Јелесијевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 5–14

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch1
Детаљније
2.
О рецепцији српске књижевности у украјинској академској науци у другој половини ХХ века
Павел Рудјаков
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 15–22

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch2
Детаљније
3.
Украјински путеви српске књижевности: особености (пост)модерне рецепције
Алла Л. Татаренко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 23–31

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch3
Детаљније
4.
Запажања о компаративној словенској метрици у списима о стиху и преписци Светозара Петровића
Сања Ј. Париповић Крчмар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 33–41

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch4
Детаљније
5.
Од Суматре до Дневника о Чарнојевићу: Црњански на италијанском
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 43–53

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch5
Детаљније
6.
Теоријско-методолошка парадигма савремене славистичке фолклористике: искуство Међународног славистичког центра
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 55–65

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch6
Детаљније
7.
О неким аспектима изучавања народне књижевности на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971–2020)
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 67–74

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch7
Детаљније
8.
Приповедање о Чаку Норису на интернету у Југоисточној Европи, посебно у Србији
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 75–83

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch8
Детаљније
9.
Усмена традиција и средњовековна историја у Троношком родослову
(прилог проучавању односа између усмене и писане књижевности)

Соња Д. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 85–94

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch9
Детаљније
10.
Демонолошко предање на Косову и Метохији (теренско истраживање)
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 95–106

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch10
Детаљније
11.
Историја пријатељства — Вук Караџић и Сима Милутиновић Сарајлија
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 107–117

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch11
Детаљније
12.
Турски јунаци у пјесмама Тешана Подруговића и Филипа Вишњића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 119–128

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch12
Детаљније
13.
Весела песничка „наука”: компаративни приступ песмама у везаном стиху Борислава Радовића и Ивана Сламнига
Горан П. Коруновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 129–141

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch13
Детаљније
14.
Српска драмска књижевност за децу у жанровском систему
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 143–151

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch14
Детаљније
15.
Карневализација књижевности за децу
просторно-временске инверзије и њихов смисао

Душица М. Потић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 153–162

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch15
Детаљније
16.
Тромплејска бића фикције
Драгана Б. Вукићевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 163–172

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch16
Детаљније
17.
Модели рецептивног одговора у савременој српској књижевности за децу
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 173–183

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch17
Детаљније
18.
Пола века интердисциплинарних проучавања књижевности и музике
Мина M. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 185–198

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch18
Детаљније
19.
Наратолошки приступ поезији: за и/или против на примеру тумачења Карантина Раше Ливаде
Јелена В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 199–208

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch19
Детаљније
20.
Шта каже „тата” Елиот? Т. С. Елиот као културна фигура у визури двеју генерација српских песника/песникиња
Соња В. Веселиновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 209–218

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch20
Детаљније
21.
Фигура владара као обједињујући чинилац српске књижевности
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 219–227

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch21
Детаљније
22.
Историјски импулс у „Сеоби Србаља” Петра Пајића
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 229–237

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch22
Детаљније
23.
Време у роману Тестамент Видосава Стевановића и поезији Аугустина „Тина” Ујевића
Никола М. Ђуран
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 239–246

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch23
Детаљније
24.
(Ауто)биографски елементи у делу Милана Кашанина
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 247–256

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch24
Детаљније
25.
Књижевни критичар Слободан Јовановић као писац историје српске културе
Игор Д. Перишић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 257–266

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch25
Детаљније
26.
Критичка метода Петра Џаџића
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 267–276

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch26
Детаљније
27.
Есеји Миодрага Павловића о старој српској књижевности
Марко М. Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 277–287

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch27
Детаљније
28.
Утицај драмске форме Ежена Јонеска на драмску форму у делу Александра Поповића
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 289–298

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch28
Детаљније
29.
Сто година тумачења суматраизма Милоша Црњанског
Бранко М. Вранеш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 299–314

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch29
Детаљније
30.
Психолошки приступи прози Иве Андрића
Јасмина М. Ахметагић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 315–324

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch30
Детаљније
31.
Традиционална веровања у роману Бихорци Ћамила Сијарића
Надија И. Реброња
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 325–335

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch31
Детаљније
32.
Kultura pamćenja u romanu Bašta, pepeo Danila Kiša
Stevka S. Šmitran
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 337–342

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch32
Детаљније
33.
Ауто/биографско у настајању и тумачењу књижевног текста — Данило Киш и Андреас Сам као литерарни јунаци
Снежана B. Божић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2021. - Књ. 50/2, стр. 343–351

https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.2.ch33
Детаљније