/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 48/3 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3

1.
Начинска обележја у српском језику
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 5–23

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch1
Детаљније
2.
О антропоцентричној семантичкој деривацији реилексема у српском језику
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 25–48

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch2
Детаљније
3.
Белешка о дигитализацији речника
Душко М. Витас, Цветана Ј. Крстев, Ранка М. Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 49–61

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch3
Детаљније
4.
О основним типовима историјске променe морфемске структуре речи
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 63–77

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch4
Детаљније
5.
О мeђуискaзној конвергенцији и хoмoгeнизaциjи гoвoрa са синтаксичког и вербатолошког гледишта
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 79–107

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch5
Детаљније
6.
О знаковима у правопису (3): нереченични (помоћни) правописни знаци и неколико напомена о правописним знацима уопште
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 109–131

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch6
Детаљније
7.
O одабиру одредница за електронски речник српског језика и њиховом повезивању
Цветана Ј. Крстев
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 133–147

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch7
Детаљније
8.
О употреби итеративних глагола у перфекту за означавање избројивог мноштва радњи и њиховој конкуренцији са свршеним глаголима
(на примерима из новинарског стила српског језика)

Стефан Ж. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 149–191

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch8
Детаљније
9.
Акценат у префиксалној творби именица
Никола В. Радосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 193–227

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch9
Детаљније
10.
Конструкције с генитивним субјектом: прелиминарни преглед
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 229–258

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch10
Детаљније
11.
Условне клаузе и теорија домена
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 259–278

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch11
Детаљније
12.
Претрага корпуса заснована на употреби екстерних лексичких ресурса путем веб-сервиса
Милош В. Утвић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Михаило Ђ. Шкорић, Биљана Ђ. Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 279–298

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch12
Детаљније
13.
Чији је пример? Анализа лексичких обележја на примерима Речника САНУ
Бранислава Б. Шандрих, Ранка М. Станковић, Мирјана С. Гочанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/3, стр. 299–316

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.3.ch13
Детаљније