/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 51/1 (2022)

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1

1.
Проучавање синтаксичких фразеологизама као правац изучавања српског језика
Људмила В. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 5–22

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch1
Детаљније
2.
Интерпретација русизама и црквенославенизама у Његошевом пјесничком дјелу (из дијахронијске и синхронијске перспективе)
Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 23–37

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch2
Детаљније
3.
О језику и стилу Славеносрпских хроника Ђорђа Бранковића
Anna G. Kretschmer
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 39–47

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch3
Детаљније
4.
Стилска и жанровска норма и селекција славенизама у првој половини XIX века (на примеру дела Г. Георгијевића)
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 49–59

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch4
Детаљније
5.
О предговорима као жанру славеносрпске писмености (на грађи текстова З. Орфелина)
Александра Ј. Брајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 61–70

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch5
Детаљније
6.
Значај и улога система глаголских врeмена српског језика у проучавању староруских текстова
Вишња Б. Вишњевац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 71–82

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch6
Детаљније
7.
Лингвистичке идеје и особености језика као полазиште за вербатолошка истраживања
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 83–95

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch7
Детаљније
8.
Лингвокултуролошки потенцијал језичко-стилских поступака у сатиричној поезији Душана Попа Ђурђева
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 97–108

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch8
Детаљније
9.
Консекутивност и номинализације
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 109–119

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch9
Детаљније
10.
Граматичко и контактно потирање амбигвитета основне дискурсне јединице
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 121–130

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch10
Детаљније
11.
Дискурсна стилистика и фази стилистика у светлу савремених теоријских приступа
Ненад С. Крцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 131–143

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch11
Детаљније
12.
Српски језик у контексту тенденција у рачунарској обради језика
Душица В. Терзић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 145–157

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch12
Детаљније
13.
Вход к писменици П. Соларића (1831) и питање нормирања књижевног језика невуковског типа у 19. веку
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 159–169

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch13
Детаљније
14.
Земљорадња као изворни домен за метафоризацију у српском језику
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 171–181

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch14
Детаљније
15.
О употреби заменичких прилога одавде, одатле, оданде
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 183–201

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch15
Детаљније
16.
Међуоднос прилошки и придјевски употријебљеног облика глаголског прилога садашњег
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 203–214

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch16
Детаљније
17.
Конструкциона природа језика — кључ за разумевање односа у реченици
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 215–224

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch17
Детаљније
18.
Аутономност радњи изражених предикатом и глаголским прилогом у српскоj реченици у светлу интерпункциjе
Ирина Е. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 225–230

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch18
Детаљније
19.
Употреба замјеничког субјекта у императивним реченицама
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 231–241

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch19
Детаљније
20.
О значењу „изненадне преурањености” у временским реченицама
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 243–253

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch20
Детаљније
21.
Везник док и његови француски еквиваленти: корпусна анализа
Љубица З. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 255–269

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch21
Детаљније
22.
Понизност и гордост у српској фразеологији
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 271–281

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch22
Детаљније
23.
Корпусна анализа поредбене фраземе као бела лала
Саша П. Марјановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 283–297

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch23
Детаљније
24.
Трклето дете: о дијалекатском придеву трклет
Марија Д. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 299–311

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch24
Детаљније
25.
Етнокултурни концепти на релацији „своје: туђе” у језичкој слици света на грађи Његошевог Шћепана Малог и руског превода
Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 313–325

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch25
Детаљније
26.
Лексички систем Вукових речника у светлости географских локализација
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 327–342

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch26
Детаљније
27.
Вуков спис Творба глагола (1832) и његов утицај на развој српске дериватологије у 19. веку
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 343–352

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch27
Детаљније
28.
Темлеров речник као још један могући предложак Вуковог речника
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 353–360

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch28
Детаљније
29.
Постоји ли потенцијал имперфекта?
Михаило М. Шћепановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 361–367

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch29
Детаљније
30.
Типологија лексичких разлика у српским говорима
Екатерина И. Якушкина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 369–374

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch30
Детаљније
31.
Лексикографски опис апстрактних именица романског поријекла у говору Паштровића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 375–384

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch31
Детаљније
32.
Примена антропоцентричког принципа у дијалекатској лексикографији
Тања З. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 385–396

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch32
Детаљније
33.
Терминологија у мађарско-српској лексикографији са посебним освртом на религијску, привредну, спортску и медицинску терминологију
Aleksander Urkom
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 397–408

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch33
Детаљније
34.
Фонд Речника САНУ од заснивања до данас: осавремењивање лексичке грађе и језичка актуелност као начело
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 409–418

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch34
Детаљније
35.
Називи животиња као лексикографске одреднице у Вуковом Српском рјечнику (1852)
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 419–431

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch35
Детаљније
36.
Придеви с префиксом пре- у савременом српском језику (из угла српске описне лексикографије)
Владан З. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 433–443

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch36
Детаљније
37.
О богаћењу лексичког фонда на примеру вишезначних именица чија значења настају понављањем истог творбеног модела
Наташа М. Миланов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2022. - Књ. 51/1, стр. 445–457

https://doi.org/10.18485/msc.2022.51.1.ch37
Детаљније