/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 49/3 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3

1.
Дистинктивна обележја главних класа
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 7–22

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch1
Детаљније
2.
Друштвеноисторијски аспекти српског правописа између два светска рата
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 23–35

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch2
Детаљније
3.
Из дијалекатских лексичких ресурса
(лексика Драгачева у дијахроној перспективи)

Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 37–53

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch3
Детаљније
4.
Песнички речник Ирене Грицкат
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 55–84

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch4
Детаљније
5.
Нека запажања о кохезијским и дезагрегацијским синтаксичким процесима
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 85–102

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch5
Детаљније
6.
Библиографија радова о језику „предвуковског периода” као ресурс за историју српског књижевног језика
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 103–110

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch6
Детаљније
7.
Говорни чинови молби и захтева у писмима кнеза Михаила оцу Милошу Обреновићу
Биљана С. Ристић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 111–121

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch7
Детаљније
8.
Полифункционалност клауза са везником чим
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 123–135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch8
Детаљније
9.
Нови прилог библиографији творбе речи
Божо Ћорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/3, стр. 139–209

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.3.ch9
Детаљније