/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 47/3 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3

1.
Обележје „короналност” у српском језику
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 5–19

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch1
Детаљније
2.
Храна из нежељене поште
(анатомија језика брзе хране)

Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 21–35

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch2
Детаљније
3.
Етнолингвистичке карактеристике неких хрононима пролећног обредног циклуса
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 37–50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch3
Детаљније
4.
Учење А. Белића и београдске лингвистичке школе о значењу и употреби глаголских временских облика
Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 51–67

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch4
Детаљније
5.
О знаковима у правопису (2): реченични знакови
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 69–85

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch5
Детаљније
6.
Лексички архаизмоиди тј. псеудоархаизми у савременом српском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 87–101

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch6
Детаљније
7.
Изградња специјалних корпуса савременог српског језика на примеру корпуса из области рударства
Милош В. Утвић, Иван М. Обрадовић, Ранка М. Станковић, Александра Ђ. Томашевић, Биљана Ђ. Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 103–118

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch7
Детаљније
8.
Шта су то безлични глаголи?
Балша Н. Стипчевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 119–130

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch8
Детаљније
9.
Однос преформулације и његова обележја
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 131–154

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch9
Детаљније
10.
Квантитативни преглед језика кратких порука
Бранислава Б. Шандрих, Душко М. Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/3, стр. 155–165

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.3.ch10
Детаљније