/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 49/1 (2020)

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1

1.
Стандардност и варијација књижевног језика
Радоје Д. Симић, Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 5–18

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch1
Детаљније
2.
Импулсивне синтаксичке конструкције ’глагол + ми се’ у српском разговорном језику
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 19–27

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch2
Детаљније
3.
О употреби прилога ту и о природи система заменичких прилога за место у српском језику
Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 29–48

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch3
Детаљније
4.
О тмезичкој пермутацији енклитике „ли” у разговорном језику
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 49–59

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch4
Детаљније
5.
О емпатији и изражавању саосећања — прилог изучавању интенције слагања
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 61–72

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch5
Детаљније
6.
Неки аспекти употребе лексеме један у разговорном језику и француски преводни еквиваленти
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 73–84

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch6
Детаљније
7.
Функционалност партикула у разговорном дискурсу
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 85–95

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch7
Детаљније
8.
Могућности реконструкције српскога разговорног језика у славеносрпској епохи
Александар М. Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 97–110

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch8
Детаљније
9.
Језик јерoмонаха Александра — пример диглосије у нишкој средини у првој половини XVIII века
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 111–122

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch9
Детаљније
10.
Лексикографски рад Милана Кујунџића (1842–1893) у светлу његовог приступа лексичком систему
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 123–135

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch10
Детаљније
11.
Елементи разговорног стила као репрезенти народног језика у драмама Јоакима Вујића
Томислав М. Матић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 137–148

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch11
Детаљније
12.
Фразеолошки модел ’интензификатор и квалификатор жив + именица’ са значењем људске особине
Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 149–159

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch12
Детаљније
13.
(Књижевно)језички идиоми у настави српског језика као страног
Галина Г. Тяпко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 161–171

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch13
Детаљније
14.
Разговорни језик у усвајању српског језика као страног
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 173–184

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch14
Детаљније
15.
Српска и руска комуникациона култура у школској сфери
(у световним и духовним школама)

Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 185–193

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch15
Детаљније
16.
О дискурсу задиркивања у говору одраслих упућеног деци
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 195–204

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch16
Детаљније
17.
Комбиновање верзалних скраћеница и нескраћених речи у српском језику
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 205–216

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch17
Детаљније
18.
Метатекстуални маркери у служби мониторинга продуцирања и интерпретације дискурса
Росица Стефчева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 217–229

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch18
Детаљније
19.
Особине разговорнога стила у збирци анегдота Учини му ћеф поса’ му не сврши Радосава Цица Поповића
Миодраг В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 231–240

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch19
Детаљније
20.
Мимичко-гестовна потпора дијалога у приповеткама Лазе К. Лазаревића
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 241–253

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch20
Детаљније
21.
Утицај разговорног језика на текстове популарне науке
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 255–265

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch21
Детаљније
22.
Присуство и карактеристике разговорног стила у необјављеном рукопису Књига сећања
Илијана Р. Чутура
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 267–277

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch22
Детаљније
23.
Елементи разговорног језика и Лексикону YU митологије
Ирина Й. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 279–284

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch23
Детаљније
24.
Употребна вредност прозодијске норме код студената у Новом Саду
Гордана С. Драгин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 285–294

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch24
Детаљније
25.
О творбеним моделима именица за означавање особа у језику младих
Милан С. Ајџановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 295–305

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch25
Детаљније
26.
Називи животиња у функцији номинације човека према друштвеној улози у жаргону српског језика
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 307–318

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch26
Детаљније
27.
Стандардни језик и језичка култура из угла средњошколаца
Наташа Б. Киш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 319–329

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch27
Детаљније
28.
Фонетске скраћенице у српском и пољском фамилијарном језику — сличности и разлике
Robert Bońkowski
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2020. - Књ. 49/1, стр. 331–341

https://doi.org/10.18485/msc.2020.49.1.ch28
Детаљније