/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 52/2 (2023)

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2

1.
Последње Вуково путовање
(поводом 125 година од преноса праха Вука Караџића из Беча у Београд)

Бошко J. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 5–13

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch1
Детаљније
2.
Др Ватрослав Јагић у Србији и у Софији
(путопис Милана Ђ. Милићевића, 1895. године)

Ценка Н. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 15–23

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch2
Детаљније
3.
Ходочашћа Светог Саве у виђењу јеромонаха Доментијана
Љиљана М. Јухас-Георгиевска
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 25–34

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch3
Детаљније
4.
Поред Топлице. Путописне белешке Тихомира Р. Ђорђевића
Соња Д. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 35–44

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch4
Детаљније
5.
Путописи као фолклорни источници — од Првог српског устанка (1804) до абдикације кнеза Милоша Обреновића (1839)
Бранко Р. Златковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 45–55

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch5
Детаљније
6.
Фолклористички аспект путописа Србија: земља и становништво од римског доба до краја XIX века Феликса Каница
Данијела Р. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 57–65

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch6
Детаљније
7.
Станислав Краков и Григорије Божовић — путовање по Старој Србији и Македонији
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 67–76

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch7
Детаљније
8.
Стари српски путописи о Косову и Метохији
Ана Р. Стишовић Миловановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 77–86

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch8
Детаљније
9.
Путописи у српској књижевности 17. и 18. века
Јелена Марићевић Балаћ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 87–94

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch9
Детаљније
10.
Путовање и приповедање: о жанровском статусу путописне прозе Љубе Ненадовића и Владана Ђорђевића
Татјана Н. Јовићевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 95–104

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch10
Детаљније
11.
Путописи Љубомира Ненадовића као пут ка биографији Петра II Петровића Његоша
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 105–114

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch11
Детаљније
12.
Херман Вендел о Србији и Србима
Габријела Шуберт
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 115–123

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch12
Детаљније
13.
Научно-фантастични путописи у српској књижевности са почетка XX века
Бојан Јовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 125–132

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch13
Детаљније
14.
Индија у дневничким белешкама Светозара Петровића
Сања Ј. Париповић Крчмар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 133–142

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch14
Детаљније
15.
Туђе тело — болесно тело у српским путописима прве половине 20. века
Анна Г. Бодрова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 143–151

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch15
Детаљније
16.
Станковићев пут у Подгорицу и у Дервенту у Првом светском рату
Роберт Ходел
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 153–162

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch16
Детаљније
17.
Књижевност, култура и политика у дипломатским писмима Растка Петровића
Предраг Ж. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 163–171

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch17
Детаљније
18.
Шта казују српски књижевници 20. века пишући о (другим) уметностима у дипломатским службама?
Мина М. Ђурић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 173–183

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch18
Детаљније
19.
Путопис и ликовност — Света Гора у путопису Александра Дерока
Синиша П. Јелушић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 185–194

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch19
Детаљније
20.
Представа Саве Немањића као идеалног путника у српским средњовековним житијима
Наташа Половина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 195–203

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch20
Детаљније
21.
Мароје и Хорације Мажибрадић као културни посредници између античке традиције и дубровачке поезије ренесансе и барока
Гордана С. Покрајац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 205–213

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch21
Детаљније
22.
Гундулића слава — српска слава: успомене са свечаности откривања споменика Ивана Фр. Гундулића у Дубровнику године 1893. Дамјана Прерадовића
Мирјана Д. Арежина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 215–224

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch22
Детаљније
23.
Слика Дубровника у путописима и новинским чланцима Рада Драинца
Тaња О. Ракић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 225–234

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch23
Детаљније
24.
Лета 1786. међу Србима: детаљи путописа Совера Лузињана
Персида Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 235–241

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch24
Детаљније
25.
Особености путописне прозе Иве Андрића
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 243–251

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch25
Детаљније
26.
Замишљање Берлина: град и имагинација у путописима Милоша Црњанског и Мирослава Крлеже
Горан П. Коруновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 253–262

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch26
Детаљније
27.
Милош Црњански о хрватском приморју
Ива Г. Тешић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 263–272

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch27
Детаљније
28.
Путописни елементи у Роману о Лондону
Софија Д. Филипов Радуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 273–281

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch28
Детаљније
29.
Сусрет цивилизација и производња значења
Нина З. Говедар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 283–292

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch29
Детаљније
30.
Путописи Милорада Павловића и Исидоре Секулић: једна паралела
Бојан Т. Чолак
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 293–302

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch30
Детаљније
31.
Књижевнице као антиратне активисткиње: преписка Вјетар иде на југ и обрће се на сјевер
Соња Веселиновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 303–312

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch31
Детаљније
32.
Италија српских путница у 19. веку
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 313–321

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch32
Детаљније
33.
Јелена Димитријевић — Писма из Атине — уметност приповедања —
Милунка Љ. Митић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 323–331

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch33
Детаљније
34.
Интимне мапе лирских и прозних путописа Стевана Раичковића
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 333–342

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch34
Детаљније
35.
Путописна проза у српским школама
Зона В. Мркаљ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 343–352

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch35
Детаљније
36.
Слике у Скицама за пловидбу Николе Поповића
Јелена В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 353–363

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch36
Детаљније
37.
О путописној прози Стевана Тонтића
Vesna P. Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 365–371

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch37
Детаљније
38.
Примери културне дипломатије у путопису Ненада Шапоње А Брисел се да преходати лако
Слађана Л. Илић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 373–381

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch38
Детаљније
39.
Љубомир Симовић као путописац
Милица М. Кецојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 383–392

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch39
Детаљније
40.
Споменици српске културе у пољском путопису из 30-их година прошлог века
Milica Jakóbiec-Semkowowa
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 393–401

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch40
Детаљније
41.
О преводима и пријему савремене српске прозе у Пољској и Украјини
Дејан В. Ајдачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 403–412

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch41
Детаљније
42.
Фрагменти о чешкој авангарди у српској путописној прози
Александра Љ. Корда-Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 413–422

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch42
Детаљније
43.
Пут/опис и путовање унутрашњим и спољашњим просторима: Т. С. Елиот и Јован Христић
Милена П. Владић Јованов
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 423–432

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch43
Детаљније
44.
Књига сусрета у култури сећања: Борска бележница Миклоша Раднотија у издањима на српском језику
Милан Д. Вурдеља
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2023. - Књ. 52/2, стр. 433–442

https://doi.org/10.18485/msc.2023.52.2.ch44
Детаљније