/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 46/2 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2

1.
Есеј Јована Христића као наратив
(на примеру збирке „Тераса на два мора”)

Бојана С. Стојановић Пантовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 5–14

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch1
Детаљније
2.
Јован Христић као теоретичар есеја и аутор есејистичке прозе
Драган Л. Хамовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 15–21

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch2
Детаљније
3.
Византија и медитеранске теме у есејима Станислава Винавера и Јована Христићa
Светлана С. Шеатовић Димитријевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 23–32

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch3
Детаљније
4.
Путовање у есејистици Јована Христића
Eлена И. Дараданова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 33–42

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch4
Детаљније
5.
Есеји Јована Христића о драми и позоришту
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 43–52

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch5
Детаљније
6.
Христићево виђење трагедије
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 53–61

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch6
Детаљније
7.
Дубровник у есејима Луја Војновића
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 63–69

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch7
Детаљније
8.
Огледи Љубомира Недића
Милан Д. Алексић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 71–80

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch8
Детаљније
9.
Лик Фрање Асишког у есејима Милоша Црњанског и Иве Андрића
Małgorzata Filipek
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 81–89

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch9
Детаљније
10.
Исидора Секулић о шпанској књижевности и култури
Весна З. Дицков
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 91–101

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch10
Детаљније
11.
Препород националног карактера у есејима Исидоре Секулић
Тамара М. Љујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 103–109

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch11
Детаљније
12.
Риминска невјеста у есејима Франческа Де Санктиса и Марка Цара
Мирјана Д. Арежина
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 111–116

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch12
Детаљније
13.
Марко Цар, ка теоријској и жанровској дефиницији есеја
Предраг М. Јашовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 117–125

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch13
Детаљније
14.
Настава књижевности у есејима Богдана Поповића
Валерија Б. Јанићијевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 127–135

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch14
Детаљније
15.
Предисловије као есејистички жанр
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 137–143

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch15
Детаљније
16.
Есејистички дискурс српске просветитељске мреже
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 145–154

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch16
Детаљније
17.
„Између орла и вука” - Кашанин о Бранку Радичевићу
Зорица П. Хаџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 155–163

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch17
Детаљније
18.
Есејистички дискурс и књижевн(окритичк)а мисао Лазе Костића
Татјана Н. Јовићевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 165–174

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch18
Детаљније
19.
Есејиста Јован Дучић
Владимир В. Гвозден
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 175–184

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch19
Детаљније
20.
„Од немила до недрага” Милана Дединца: есејизација лирске прозе или лиризација есеја
Маја Ј. Мeдан
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 185–194

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch20
Детаљније
21.
Станислав Винавер о Немцима
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 195–202

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch21
Детаљније
22.
Есеј као мишљење телом – о есејима Сретена Марића
Слободан В. Владушић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 203–211

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch22
Детаљније
23.
Језик, биће, идеологија: есејистички дискурс Радомира Константиновића о поезији српске модерне
Горана С. Раичевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 213–222

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch23
Детаљније
24.
Искуство дијаспоре у изабраним есејима Давида Албахарија
Miłosz Bukwalt
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 223–233

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch24
Детаљније
25.
„Улепшавање невидљивог” Драшка Ређепа – Хагиографија о Мирославу Aнтићу
Бошко Ј. Сувајџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 235–244

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch25
Детаљније
26.
Аутоиронична самосвест о културном и националном идентитету – jедан аспект есејизације путописа Милоша Црњанског
Слађана В. Јаћимовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 245–253

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch26
Детаљније
27.
Есејизација дела „Код Хиперборејаца” Милоша Црњанског у контексту приповедања о еротском
Jелена С. Панић Мараш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 255–262

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch27
Детаљније
28.
Есеји Борислава Радовића о поезији и песницима
Оља С. Василева
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 263–272

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch28
Детаљније
29.
Поезија у есејистици и есејистика у поезији: хибридизација жанра есеја у делу Војислава Деспотова
Стеван Б. Брадић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 273–281

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch29
Детаљније
30.
„Пунктум” галебовог крила: „Светла комора” Ролана Барта и фикционализација/фотографије/фотографизацијa фикције у стваралаштву Милоша Црњанског и уметничке групе „Горгона”
Бојан М. Јовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 283–293

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch30
Детаљније
31.
Ролан Барт: ослобађање текста
Весна В. Елез
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 295–301

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch31
Детаљније
32.
Жанровска преплитања у савременој српској књижевности – когнитивнонаратолошки угао
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 303–312

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch32
Детаљније
33.
Оквири „Осаме”
Дејан Д. Милутиновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 313–322

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch33
Детаљније
34.
Пучко приповедање о Вуку Караџићу
А. Веретельник. „Оповідання про Вука Караджича”, 1906

Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 323–331

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch34
Детаљније
35.
Наративне технике певача епског десетерца
Данијела Р. Петковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 333–344

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch35
Детаљније
36.
Легенде о светитељима и јунацима у приповедачкој прози са Косова и Метохије
Валентина Д. Питулић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 345–354

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch36
Детаљније
37.
Приповедачки покушаји Бранка Радичевића
Milica Jakóbiec-Semkowowa
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 355–364

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch37
Детаљније
38.
Наративне технике у прози Вељка Милићевића
Адријана М. Марчетић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 365–373

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch38
Детаљније
39.
Форме приповедања и начело кохеренције у „Башти сљезове боје” Бранка Ћопића
Јован M. Љуштановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 375–384

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch39
Детаљније
40.
„Текст у тексту” – „Рањеник” и „Путне белешке” Ђуре Јакшића
Марија T. Благојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 385–394

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch40
Детаљније
41.
Карактеристике приповедних облика у делима „Књига о Микеланђелу” и „Код Хиперборејаца” Милоша Црњанског
Софија М. Кошничар
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 395–404

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch41
Детаљније
42.
Приповедање и приповедачи у Андрићевој „Проклетој авлији”
Ирина Ј. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 405–412

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch42
Детаљније
43.
Слика „другог” и наративне стратегије у „Травничкој хроници” Иве Андрића и „Тихом Дону” Михаила Шолохова
Бранимир Ђ. Човић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 413–425

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch43
Детаљније
44.
Авијатичарски путописи Станислава Кракова
надземаљска перспектива авангардне путописне прозе

Зорана З. Опачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 427–437

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch44
Детаљније
45.
Обликовање приче и причања у комедијама Бранислава Нушића
Александар С. Пејчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 439–448

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch45
Детаљније
46.
Одлике енциклопедијског модела прозе и могућности примене на српски роман друге половине XX века
Миломир М. Гавриловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 449–459

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch46
Детаљније
47.
Речи и слике: породична прича у графичком роману „Отаџбина” Нине Буњевац
Maria Rita Leto
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 461–469

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch47
Детаљније
48.
Путописне и новинарске белешке П. А. Ровинског о Србији
Варвара Б. Хлебникова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 471–480

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch48
Детаљније
49.
Европски градови из визуре Драгана Великића: „О писцима и градовима”
Ина И. Христова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 481–489

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch49
Детаљније
50.
Естетски доживљај и стање субјекта у свету сталне промене
компаратистичко читање есеја Мишка Шуваковића и Зигмунта Баумана

Magdalena Bogusławska
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/2, стр. 491–500

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch50
Детаљније