/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 47/2 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2

1.
Карневализација епског јунака – „Пут Алије Ђерзелеза” и „Краљевић Марко по други пут међу Србима”
Gabriella Schubert
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 5–15

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch1
Детаљније
2.
Лаж за опкладу
(елементи карневализације у фолклорним причама о надлагивању)

Снежана Д. Самарџија
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 17–29

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch2
Детаљније
3.
Допринос Петра Г. Богатирјова и Никите И. Толстоја проучавању карневализације у фолклору Словена
Оксана Микитенко
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 31–39

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch3
Детаљније
4.
Карневализација свадбе у усменим драмским облицима
Јасмина С. Јокић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 41–50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch4
Детаљније
5.
Карневалско устројство света, контекст, жанр: „опет то, али друкчије”
Лидија Д. Делић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 51–62

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch5
Детаљније
6.
Елементи карневала у пјесмама и приповијеткама Тешана Подруговића
Саша Д. Кнежевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 63–70

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch6
Детаљније
7.
Представа хране и слике гозбе у српским усменим коледарским и божићним песмама
Драгољуб Ж. Перић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 71–81

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch7
Детаљније
8.
Поступак карневализације у „Шаљивим календарима” Јована Стерије Поповића
Тамара Р. Грујић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 83–93

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch8
Детаљније
9.
Свакодневни живот на улицама Београда: обликовање личних сећања у усменој историји и аутобиографској прози
Соња Д. Петровић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 95–106

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch9
Детаљније
10.
Еротске метафоре и поетика постфолклора
Јеленка Ј. Пандуревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 107–119

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch10
Детаљније
11.
Сатирични сутон „времена од поклада”
Славко В. Петаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 121–130

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch11
Детаљније
12.
Покладни дух дубровачких псеудомаскерата
Гордана С. Покрајац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 131–141

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch12
Детаљније
13.
Елементи карневализације у дубровачким анонимним маскератама
Тања О. Ракић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 143–153

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch13
Детаљније
14.
Драган Великић: „Иследник”– Алцхајмер као метафора друштва
Robert Hodel
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 155–170

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch14
Детаљније
15.
Карневализација и српска авангарда: београдска сретењска „баханала” 1923. године
Бојан M. Јовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 171–183

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch15
Детаљније
16.
Игра и карневализација српске књижевности и културе
(од усмене књижевности до етно-рока)

Bogusław Zieliński
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 185–193

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch16
Детаљније
17.
Венецијански карневали у српској књижевности - од Његоша до савремене књижевности
Светлана С. Шеатовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 195–204

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch17
Детаљније
18.
„Венеција” као метонимија карневалске метаморфозе у делу Владимира Пиштала
Јелена В. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 205–214

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch18
Детаљније
19.
Карневалски „свет са друге стране” и трансфикционални идентитет јунака
Снежана М. Милосављевић Милић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 215–224

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch19
Детаљније
20.
Идеја о мудрој лудости и Бахтинов концепт карневализације: критичко и контекстуално разматрање
Владимир В. Гвозден
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 225–234

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch20
Детаљније
21.
Дијалог: Бахтин и „Библија”
Предраг C. Мирчетић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 235–244

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch21
Детаљније
22.
Лудорија у приповедању?
карневалескне конфигурације код Боре Ћосића

Angela Richter
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 245–254

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch22
Детаљније
23.
Карневализација у делима „Код Хиперборејаца” и „Ембахаде” Милоша Црњанског
Горана С. Раичевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 255–264

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch23
Детаљније
24.
Елементи карневализације у „Роману о Лондону” Милоша Црњанског
Jелена С. Панић Мараш
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 265–273

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch24
Детаљније
25.
„Фајронт у Гргетегу” Данила Никола у светлу Бахтинове теорије карневализације
Vesna Cidilko
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 275–283

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch25
Детаљније
26.
Свет наглавачке
(неки аспекти карневализације у књижевности за децу)

Зорана З. Опачић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 285–293

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch26
Детаљније
27.
„Време чуда” Борислава Пекића као „света пародија”
Александра Р. Попин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 295–303

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch27
Детаљније
28.
Поступци карневализације у приповједној прози Миодрага Булатовића
Лидија Р. Томић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 305–312

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch28
Детаљније
29.
Карневализација рата у једночинки Ђорђа Милосављевића „Света Апокалипса или Oбешене музе”
Małgorzata Filipek
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 313–321

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch29
Детаљније
30.
Видови карневализације у концепцији драмског лика Лазе Костића
Миливоје В. Млађеновић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 323–332

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch30
Детаљније
31.
Елементи карневализације у „Урнебесној трагедији” Душана Ковачевића
Душан Р. Живковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 333–340

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch31
Детаљније
32.
Поступак карневализације у „Јастуку гроба мог” Слободана Стојановића
Предраг М. Јашовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 341–350

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch32
Детаљније
33.
Карневализација у романима „Петровградска прашина” и „Андраци, јепури и остала најважнија чудовишта Петровграда и Средњег Баната” Војислава Деспотова
Милош С. Јоцић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 351–358

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch33
Детаљније
34.
Смисао карневализације код Раблеа и Љубомира Симовића
Слободан В. Владушић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 359–367

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch34
Детаљније
35.
Карневализација митских садржаја – „Путовање у Грчку” Љубомира Симовића
Ливија Д. Екмечић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 369–378

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch35
Детаљније
36.
Карневализација у „Ђачком растанку” Бранка Радичевића
Ненад В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 379–393

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch36
Детаљније
37.
Елементи карневализације у сатиричној поезији Јована Јовановића Змаја
Јован М. Љуштановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 395–404

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch37
Детаљније
38.
Карневализација слике света у књижевности за децу
Душица М. Потић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 405–414

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch38
Детаљније
39.
Пародија у књижевном делу Душана Радовића
Љиљана С. Костић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 415–424

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch39
Детаљније
40.
Андрић и „београдски стил”
Снежана С. Башчаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 425–434

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch40
Детаљније
41.
Kaрневализација у поезији Новице Тадића
Стеван Б. Брадић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/2, стр. 435–445

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch41
Детаљније