/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 46/3 (2017)

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3

1.
Акценат императива глагола (II)
Ана С. Батас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 5–18

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch1
Детаљније
2.
О развоју лексикона у настави творбе речи
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 19–43

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch2
Детаљније
3.
Белешка о језику кулинарства
Душко Витас
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 45–60

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch3
Детаљније
4.
Табу у лексици погребног обреда српског језика
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 61–72

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch4
Детаљније
5.
Корпусно истраживање ширења компоненте „мулти-” у српском језику данас
Рајна М. Драгићевић, Милош В. Утвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 73–86

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch5
Детаљније
6.
Нека могућа терминолошка разграничења у теорији текста
хипертекст, хипотекст, паратекст, псеудотекст, квазитекст

Јелена Р. Јовановић Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 87–93

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch6
Детаљније
7.
О знаковима у правопису (1)
подела на реченичне и нереченичне и одговарајућа терминологија

Душка Б. Кликовац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 95–111

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch7
Детаљније
8.
Корпусна анализа неких предлошко-падежних конструкција и њихово представљање у електронским речницима српског језика
Цветана Крстев, Марија Пантић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 113–136

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch8
Детаљније
9.
Теоријско-методолошки проблеми стварања корпуса славеносрпских текстова
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 137–145

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch9
Детаљније
10.
Увођење доменских и семантичких маркера за област рударства у српске електронске речнике
Иван Обрадовић, Александра Томашевић, Ранка Станковић, Биљана Лазић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 147–158

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch10
Детаљније
11.
Облици футура I у савременом српском језику
Милан В. Стакић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 159–174

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch11
Детаљније
12.
О конекторима којима се сигнализира промена предмета дискурса
Јован М. Чудомировић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2017. - Књ. 46/3, стр. 175–194

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.3.ch12
Детаљније