/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 48 (2018).

Српски језик у настави у иностранству — као матерњи, као наследни и као страни ; Српски језик, књижевност и култура на страним универзитетима — актуелно стање и перспективе


ISBN: 978-86-6153-538-3
https://doi.org/10.18485/msc_saopstenja.2018.48.1

Уредништво:

Извези цитате: