/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 48/1 (2019)

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1

1.
Статус атрибутива међу одредбама у словенским језицима
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 5–18

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch1
Детаљније
2.
Глаголски и заменички облици за 1. л. мн. с ненаведеним референтом и зависност њихове референције од контекста
Димка В. Савова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 19–28

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch2
Детаљније
3.
Линеаризација конституената у корелативним конструкцијама са спацијалном клаузом
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 29–40

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch3
Детаљније
4.
Значења граматичког субјекта
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 41–51

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch4
Детаљније
5.
О партикулама замало и умало
Веран Ј. Станојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 53–62

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch5
Детаљније
6.
О неким питањима падежне синонимије у српском језику из угла когнитивне лингвистике
Александра М. Марковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 63–74

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch6
Детаљније
7.
Антропонимијски систем и антропонимијске категорије у Паштровским исправама (16–19. вијека)
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 75–87

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch7
Детаљније
8.
Језик докумената Архива Српске православне епархије будимске у Сентандреји (прва половина 18. века)
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 89–101

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch8
Детаљније
9.
Статус онима страног порекла у славеносрпском језику
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 103–114

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch9
Детаљније
10.
Ван и напоље, њима сродне и с њима повезане речи у српскоме језику: прилог проучавању
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 115–131

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch10
Детаљније
11.
Питање стандардизације писма у Aромуна и Срба — сличности и разлике
(Михаил Бојаџи и Вук Караџић)

Предраг Ј. Мутавџић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 133–143

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch11
Детаљније
12.
Терминологија из области метеорологије код Срба у XIX веку
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 145–155

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch12
Детаљније
13.
Kомуникативне јединице с илокуцијом подржавања саговорника — прилог изучавању интенције слагања
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 157–167

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch13
Детаљније
14.
О модалној речци ваљда у контексту
Душанка С. Звекић-Душановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 169–178

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch14
Детаљније
15.
Нулти наставак и нулти суфикс у српском језику
Сања Ж. Ђурoвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 179–187

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch15
Детаљније
16.
Сраслице и полусложеничке конструкције у роману Сплеткарење са сопственом душом Марије Јовановић
Гордана Р. Штасни
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 189–200

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch16
Детаљније
17.
Морфонолошка алтернација ф:фљ у српском језику
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 201–213

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch17
Детаљније
18.
Стилистичке одлике савремених драмских текстова насталих у различитим друштвеним контекстима
Милка В. Николић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 215–225

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch18
Детаљније
19.
Несистемски спојеви речи у правним текстовима
Јелена Р. Редли
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 227–236

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch19
Детаљније
20.
Морфосинтаксичке сличности и разлике у два српска идиолекта из Малог Гаја (у Румунији) и Великог Гаја (у Србији)
Жарко С. Бошњаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 237–248

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch20
Детаљније
21.
Видско парњаштво и акционалност
Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 249–258

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch21
Детаљније
22.
Фразеолошка јединица и приступи у њеном изучавању
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 259–269

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch22
Детаљније
23.
Раднерад / конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури
Наташа С. Вулoвић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 271–278

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch23
Детаљније
24.
Домаћин и домаћица у контексту српског језика
Ана М. Јањушевић Оливери
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 279–289

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch24
Детаљније
25.
Називи животиња у хомонимским паровима у Речнику САНУ
Слободан Б. Новокмет
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 291–301

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch25
Детаљније
26.
Фразеологизми између лексема и синтагми
(у руско-српској контактној зони)

Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2019. - Књ. 48/1, стр. 303–312

https://doi.org/10.18485/msc.2019.48.1.ch26
Детаљније