/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 52/2 (2023) »

Књ. 52/1 (2023) »

Књ. 51/2 (2022) »

Књ. 51/1 (2022) »

Књ. 51 (2022) »

Књ. 50/2 (2021) »

Књ. 50/1 (2021) »

Књ. 49 (2021) »

Књ. 49/3 (2020) »

Књ. 49/2 (2020) »

Књ. 49/1 (2020) »

Књ. 48/3 (2019) »

Књ. 48/2 (2019) »

Књ. 48/1 (2019) »

Књ. 48 (2018) »

Књ. 47/3 (2018) »

Књ. 47/2 (2018) »

Књ. 47/1 (2018) »

• Метаподаци књиге
• Садржај

Књ. 46/3 (2017) »

Књ. 46/2 (2017) »

Књ. 46/1 (2017) »

Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 47/1 (2018)

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1

1.
О узајамном утицају категорија дијатезе и модалности у српском језику на примеру глагола „требати”
Људмила В. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 9–20

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch1
Детаљније
2.
О аористу имперфективних глагола и сродним појавама
Радоје Д. Симић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 21–31

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch2
Детаљније
3.
Аспектуалне информације у „Речнику српскога језика” Матице српске
Милена Д. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 33–41

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch3
Детаљније
4.
Ка речнику видских парова типа „имперфективни глагол : префиксирани перфективни глагол”
Весна Н. Ђорђевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 43–50

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch4
Детаљније
5.
Интердепенденција пермутабилних форми правог и неправог објекта у синтагмама с глаголима „нудити” и „служити”
Милош М. Ковачевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 51–60

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch5
Детаљније
6.
Речнички чланак — извор података о функционалној употреби речи
Миливој Б. Алановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 61–71

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch6
Детаљније
7.
Интуиција изворног говорника, дескриптивни речници и глобална рачунарска мрежа као извори података за синтаксички опис
Јасмина Д. Московљевић Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 73–83

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch7
Детаљније
8.
Збирни бројеви у граматици и лексикографији
Владан З. Јовановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 85–96

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch8
Детаљније
9.
Граматичко-прагматичка вриједност лексеме „а” у српском језику
Миланка Ј. Бабић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 97–106

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch9
Детаљније
10.
Перформативне форме говорне етикеције у лексикографском опису
Бојана С. Милосављевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 107–116

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch10
Детаљније
11.
Значај неких колигационих склоности глаголских сублексема за семантику и синтаксу
(на грађи из описних речника српског језика)

Александра М. Марковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 117–125

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch11
Детаљније
12.
Говорников језички кôд и конкретна дискурсна ситуација у кодификовању књижевног (стандардног) језика
Славко Ж. Станојчић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 127–135

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch12
Детаљније
13.
Даничићев лексикографски поступак у „Рјечнику из књижевних старина српских”
Виктор Д. Савић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 137–146

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch13
Детаљније
14.
Лексикографски поступак у обради префиксираних глагола у једном историјском речнику 19. века
Ненад Б. Ивановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 147–160

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch14
Детаљније
15.
Сто година српске двојезичне лексикографске праксе: енглеско-српски, и српско-енглески речници од 1908. до данас
Јелисавета К. Милојевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 161–170

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch15
Детаљније
16.
О ексцерпцији за „илирски” речник (ГКС — 4°) К. Ф. Темплера
Персида С. Лазаревић Di Giacomo
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 171–180

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch16
Детаљније
17.
Један непознати италијанско-српско-хрватски речник
Љиљана М. Бањанин
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 181–189

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch17
Детаљније
18.
Рукописни „Речник страних речи Књажеске канцеларије 1815–1839” професора Велимира Михајловића као траг једног времена и његовог језика
Tomasz Kwoka
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 191–198

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch18
Детаљније
19.
Речник Његошева језика у редакцији Михаила Стевановића
(у свјетлу нових критичких издања)

Радмило Н. Маројевић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 199–207

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch19
Детаљније
20.
Сложенице у Вуковом „Рјечнику”
Јелица Р. Стојановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 209–217

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch20
Детаљније
21.
Историјски речници и њихов значај за историјсколексиколошка истраживања
Снежана П. Вучковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 219–229

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch21
Детаљније
22.
Обрада посрбица у „Речнику славеносрпског језика”
Александар М. Милановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 231–239

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch22
Детаљније
23.
Речник славеносрпског језика — једнојезични или вишејезични речник?
Исидора Г. Бјелаковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 241–250

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch23
Детаљније
24.
Речник славеносрпског језика — могућности за даља истраживања
Милена С. Зорић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 251–258

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch24
Детаљније
25.
Лексикографска обрада синонима у „Речнику славеносрпског језика” — могућности, проблеми, решења
Ана З. Мацановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 259–270

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch25
Детаљније
26.
Статус именица субјективне оцене у „Речнику славеносрпског језика”
Ирена Р. Цветковић Теофиловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 271–281

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch26
Детаљније
27.
Историјски речници српског и руског језика
(поредбена анализа на материјалу Рјечника ЈАЗУ и Словаря русского языка XI–XVII вв.)

Јелена Р. Бајовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 283–290

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch27
Детаљније
28.
Аксиологеме као одреднице у фразеолошком речнику
Наташа С. Вуловић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 291–300

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch28
Детаљније
29.
Семантика придева „жив” на штокавском језичком простору
о придевској платисемији

Катарина В. Беговић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 301–311

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch29
Детаљније
30.
Улога речника у когнитивнолингвистичким истраживањима српског језика
Гордана Р. Штрбац
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 313–323

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch30
Детаљније
31.
Улога српских речника у контрастивнолингвистичким истраживањима на плану српског и шпанског језика
Анета Г. Тривић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 325–334

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch31
Детаљније
32.
Израда и структура чешко-српског фразеолошког рјечника
Снежана М. Поповић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 335–341

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch32
Детаљније
33.
О жаргонизмима у „Речнику српскога језика” Матице српске (2011)
Драгана Д. Вељковић Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 343–354

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch33
Детаљније
34.
Анализа француско-српских правних речника
Александар Д. Стефановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 355–363

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch34
Детаљније
35.
Лексичко-семантичке особине термина из области народне медицине на примерима из„Речника српскохрватскога књижевног језика” Матице српске
Душанка С. Вујовић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 365–372

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch35
Детаљније
36.
Префиксоиди и сродни страни форманти у правописним речницима српског језика
Горан Н. Зељић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 373–387

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch36
Детаљније
37.
Егзистенцијални глаголи у дескриптивним речницима српског језика
(на примеру обраде глагола „бити” и „постојати”)

Ивана В. Лазић Коњик
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 389–399

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch37
Детаљније
38.
Семантичка анализа романизама из народних говора Црне Горе
Ана Ж. Тешић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 401–411

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch38
Детаљније
39.
Концепција „Речника САНУ” и њен развојни пут од Новаковићевих идејних гледишта до савремених лексикографских схватања
Неђо Г. Јошић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 413–425

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch39
Детаљније
40.
Дигитално издање Речника САНУ: формални опис микроструктуре Речника САНУ
Рада Р. Стијовић, Ранка М. Станковић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 427–440

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch40
Детаљније
41.
Проблеми израде новог мађарско-српског речника из перспективе књижевног преводиоца
Марко Р. Чудић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 441–449

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch41
Детаљније
42.
Лексикографско дело Димитрија Ђуровића
Ксенија Ј. Кончаревић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 451–460

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch42
Детаљније
43.
Начини употребе речника српског језика у настави српског језика и књижевности
Зона В. Мркаљ
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 461–472

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch43
Детаљније
44.
Речници у читанкама за основну школу
Вељко Ж. Брборић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 473–486

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch44
Детаљније
45.
Речници у настави српског језика као страног на МГУ
Ирина Ј. Иванова
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 487–492

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch45
Детаљније
46.
Речници у настави српског као нематерњег језика
Душанка С. Звекић Душановић
Научни састанак слависта у Вукове дане, 2018. - Књ. 47/1, стр. 493–499

https://doi.org/10.18485/msc.2018.47.1.ch46
Детаљније