/ Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Издања:

Књ. 69 (2022), Бр. 1

Књ. 68 (2021), Бр. 2

Књ. 68 (2021), Бр. 1

Књ. 67 (2020), Бр. 2

Књ. 67 (2020), Бр. 1

Књ. 66 (2019), Бр. 2

Књ. 66 (2019), Бр. 1

Књ. 65 (2018), Бр. 3-4

Књ. 65 (2018), Бр. 1-2

Књ. 64 (2017), Бр. 3-4

Књ. 64 (2017), Бр. 1-2

Књ. 63 (2016), Бр. 3-4

Књижевност и језик, Књ. 66 (2019), Бр. 1


1.
Српски глаголски облици под лупом
Милан В. Стакић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 1–14

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.1
Детаљније
2.
О стилским вредностима одсуства интерпункције
Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 15–30

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.2
Детаљније
3.
Типови хероја у српској драми од 1990. до 1994: Александар Поповић — Бела кафа
Златко М. Грушановић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 31–45

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.3
Детаљније
4.
О поезији и памћењу: позна лирика Десанке Максимовић
Предраг Ж. Петровић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 47–56

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.4
Детаљније
5.
Књижевни и педагошки труд Гаврила Стефановића Венцловића
Драгомир С. Сандо
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 57–71

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.5
Детаљније
6.
Одбор за стандардизацију српског језика — двадесет година деловања
Марина Љ. Спасојевић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 73–81

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.6
Детаљније
7.
Родољубиви импулс у поезији Петра Пајића
Снежана С. Башчаревић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 83–92

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.7
Детаљније
8.
Месне предлошке конструкције у две хрисовуље краља Стефана Уроша I
Предраг Д. Дилпарић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 93–102

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.8
Детаљније
9.
Семантичко-деривациони потенцијал глагола јести
Јелена Љ. Биљетина
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 103–121

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.9
Детаљније
10.
Како научити ђаке да препознају падеже?
(падежни синкретизам као методички проблем)
Балша Н. Стипчевић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 123–138

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.10
Детаљније
11.
Роман Хајдук Станко — између љубави и освете
(интертекстуалност на примеру основношколске интерпретације романа Јанка Веселиновића Хајдук Станко)
Оливера В. Урошев Палалић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 139–153

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.11
Детаљније
12.
Изборни текстови у читанкама за разредну наставу књижевности
Валерија Б. Јанићијевић, Милена Б. Митровић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 155–179

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.12
Детаљније
13.
Развијање речничке културе у академској настави
Бојана С. Милосављевић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 181–194

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.13
Детаљније
14.
Доситеј у дневном листу Политика
Владимир Б. Живановић
Књижевност и језик, 2019. - Књ. 66, Бр. 1, стр. 233–242

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.14
Детаљније