/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 63 (2016), No. 3-4


1.
Напомене о структури текста
Јелена Р. Јовановић Симић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 229–242

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.1
Detailed
2.
Деривати са суфиксом „-ина” мотивисани соматизмима
Гордана Р. Штасни
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 243–252

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.2
Detailed
3.
Ненаписана прича као кључ за оне написане
(О општим одликама прозе Александра Тишме)

Ружа С. Кнежевић Перуновић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 253–261

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.3
Detailed
4.
Правописна знања будућих учитеља и васпитача
Горан Н. Зељић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 263–277

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.4
Detailed
5.
Жалац сећања: Андрић и јужнословенска филологија
Бранко М. Вранеш
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 279–289

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.5
Detailed
6.
Инфинитив у Вуковим историјским списима 1828–1832.
Предраг Д. Дилпарић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 291–305

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.6
Detailed
7.
Елементи и мотиви прича у збирци Тиодора Росића „Господар седам брегова” као основа за методичко тумачење
Зорица В. Цветановић, Магдалена М. Ивковић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 307–322

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.7
Detailed
8.
Семантика лексеме „Гугл” у роману „Једро наде” Николе Маловића
Нина С. Милановић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 323–332

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.8
Detailed
9.
Хиперкорекција у говору ученика и студената на подручју призренско-тимочког дијалекта
Александар М. Новаковић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 333–350

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.9
Detailed
10.
Дело Бранислава Нушића у наставним програмима за основну и средњу школу
Наташа Б. Станковић Шошо
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 351–362

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.10
Detailed
11.
Историја српског језика у наставном проучавању
Жељко С. Тешић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 363–377

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.11
Detailed
12.
Интерпретација романа у основној школи и приказ рецепције романа „Мали принц”
Оливера В. Урошев Палалић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 379–386

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.12
Detailed
13.
Стилска разоткривања и актуализација текста
(на примеру изучавања Кочићеве једночинке „Јазавац пред судом”)

Мирјана М. Стакић Савковић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 387–403

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.13
Detailed
14.
Библиографија радова о Исидори Секулић за период од 1996. до 2016. године
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2016. - Vol. 63, No. 3-4, p. 457–470

https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.14
Detailed