/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 68 (2021), No. 1


1.
Колика су лица с(а)ломила демону рогове? (Ново тумачење 1145. стиха Горског вијенца)
Радмило Н. Маројевић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 1–19

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.1
Detailed
2.
Функција имперсоналности, дескрипције и поенте у лирици
Тихомир Д. Брајовић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 21–31

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.2
Detailed
3.
О временским (индикативним) значењима глаголских времена у српском језику (1)
Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 33–46

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.3
Detailed
4.
Филип Давид — Кућа сећања и заборава
Оливера В. Радуловић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 47–56

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.4
Detailed
5.
Jeзик у контексту културе: о еукаиротичним значењима именице време
Предраг Д. Дилпарић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 57–68

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.5
Detailed
6.
Метафоричка стварност реалистичке приче (Привиђење нашег џентлмена Симе Матавуља)
Александра М. Угреновић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 69–82

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.6
Detailed
7.
Интенционалност као критеријум класификације емоционалних глагола у српском језику
Ана В. Миленковић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 83–95

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.7
Detailed
8.
O називимa животиња у Петом слову Шестоднева Јована Егзарха (према српском препису из 1263. године)
Олга И. Богуновић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 97–108

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.8
Detailed
9.
Поетска евокација Дубровника у песничком циклусу Дубровник — зимска прича Ивана В. Лалића
Јана С. Петровић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 109–122

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.9
Detailed
10.
Анализа квалитета задатака и теста са пријемног испита 2019. године за филолошка одељења
Елизабета М. Каралић, Драгана Д. Станојевић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 123–137

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.10
Detailed
11.
Облици императива у правописним приручницима српског језика
Горан Н. Зељић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 139–158

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.11
Detailed
12.
Паронимија у настави српског језика
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 159–174

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.12
Detailed
13.
Писмени задатак у савременој настави српског језика и књижевности
Марија В. Запутил, Саша С. Чорболоковић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 175–187

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.13
Detailed
14.
Библиографија радова часописа Књижевност и језик (2014–2018)
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 1, p. 211–235

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.1.14
Detailed