/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 67 (2020), No. 2


1.
У херменеутичком загрљају Мраморног убице Војислава Илића
Драгана Б. Вукићевић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 261–271

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.1
Detailed
2.
Апстрактуми истина и лаж у савременом српском језику: концептуализација истине
(когнитивнолингвистички приступ)

Валентина М. Илић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 273–290

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.2
Detailed
3.
Предања о сестри Јелици и настанку браничевских манастира
(фолклорни текст, контекст и интерпретација)

Соња Д. Петровић, Даница Ј. Јовић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 291–307

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.3
Detailed
4.
Хроматска лексика у речнику турцизама Абдулаха Шкаљића
Ана Ј. Јовић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 309–322

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.4
Detailed
5.
Етнички идентитети у Андрићевој приповеци „Три дечака”
Магда Г. Миликић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 323–335

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.5
Detailed
6.
Творбена анализа лексема насталих комбинованом творбом са суфиксом -ије у славеносрпској епоси
Вања Д. Митић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 337–351

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.6
Detailed
7.
Терминолошке недоумице у настави српског језика и књижевности
Зона В. Мркаљ
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 353–363

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.7
Detailed
8.
Средњошколска настава српског језика и медијска писменост
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 365–377

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.8
Detailed
9.
Литерарно и театролошко читање комедије у основној школи
Наташа Б. Станковић Шошо
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 379–389

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.9
Detailed
10.
Фразеологија у настави српског језика: могућности шире примене
Бојана Д. Тодић Санковић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 391–405

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.10
Detailed
11.
Текст народне епске песме Ропство Јанковића Стојана у читанкама за основну и средњу школу
Владимир Б. Милојевић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 407–424

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.11
Detailed
12.
Методички приступ лингвокултуролошкој потки романа Петријин венац Драгослава Михаиловића на часовима лингвистичке секције
Јована Љ. Димитријевић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 425–438

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.12
Detailed
13.
Библиографија радова часописа Књижевност и језик (2009–2013)
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2020. - Vol. 67, No. 2, p. 473–496

https://doi.org/10.18485/kij.2020.67.2.13
Detailed