/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 66 (2019), No. 1


1.
Српски глаголски облици под лупом
Милан В. Стакић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 1–14

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.1
Detailed
2.
О стилским вредностима одсуства интерпункције
Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 15–30

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.2
Detailed
3.
Типови хероја у српској драми од 1990. до 1994: Александар Поповић — Бела кафа
Златко М. Грушановић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 31–45

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.3
Detailed
4.
О поезији и памћењу: позна лирика Десанке Максимовић
Предраг Ж. Петровић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 47–56

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.4
Detailed
5.
Књижевни и педагошки труд Гаврила Стефановића Венцловића
Драгомир С. Сандо
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 57–71

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.5
Detailed
6.
Одбор за стандардизацију српског језика — двадесет година деловања
Марина Љ. Спасојевић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 73–81

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.6
Detailed
7.
Родољубиви импулс у поезији Петра Пајића
Снежана С. Башчаревић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 83–92

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.7
Detailed
8.
Месне предлошке конструкције у две хрисовуље краља Стефана Уроша I
Предраг Д. Дилпарић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 93–102

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.8
Detailed
9.
Семантичко-деривациони потенцијал глагола јести
Јелена Љ. Биљетина
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 103–121

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.9
Detailed
10.
Како научити ђаке да препознају падеже?
(падежни синкретизам као методички проблем)
Балша Н. Стипчевић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 123–138

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.10
Detailed
11.
Роман Хајдук Станко — између љубави и освете
(интертекстуалност на примеру основношколске интерпретације романа Јанка Веселиновића Хајдук Станко)
Оливера В. Урошев Палалић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 139–153

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.11
Detailed
12.
Изборни текстови у читанкама за разредну наставу књижевности
Валерија Б. Јанићијевић, Милена Б. Митровић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 155–179

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.12
Detailed
13.
Развијање речничке културе у академској настави
Бојана С. Милосављевић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 181–194

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.13
Detailed
14.
Доситеј у дневном листу Политика
Владимир Б. Живановић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 1, p. 233–242

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.1.14
Detailed