/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 66 (2019), No. 2


1.
О Белићевом схватању интерпункције и поводом тога
Радоје Симић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 253-267

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.1
Detailed
2.
Пустите ме како ја хоћу: о „трећем добу” у антологији Богдана Поповића
Предраг Ж. Петровић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 269-279

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.2
Detailed
3.
Фолклорни елементи у приповедачком опусу Милете Јакшића
Јасмина С. Јокић, Зорица П. Хаџић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 281-297

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.3
Detailed
4.
Парасижејне, метасижејне и празничне приче у реалистичкој приповедној парадигми
Александра М. Угреновић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 299-309

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.4
Detailed
5.
Изнуђени зазор од другог: осврт на имаголошке аспекте приповедака Лазе Лазаревића
Милан Д. Вурдеља
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 311-322

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.5
Detailed
6.
Како је волео кнез — песма Што се боре мисли моје
Биљана С. Ристић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 323-334

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.6
Detailed
7.
Поезија као феномен односа између ауторовог ја и другог ја
Вера П. Ваш
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 335-342

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.7
Detailed
8.
Српски датив као страни: разговорни језик и уџбеници
Балша Н. Стипчевић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 343-355

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.8
Detailed
9.
Градација као стилистичка и синтаксичка категорија: методички приступ у средњошколској настави
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 357-369

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.9
Detailed
10.
Читање с испитивањем хоризонта очекивања — стратегија рада на књижевном тексту
Желимир Ж. Драгић, Вишња М. Мићић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 371-379

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.10
Detailed
11.
Ђура Јакшић (1832–1878) селективна библиографија књиге
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2019. - Vol. 66, No. 2, p. 419-430

https://doi.org/10.18485/kij.2019.66.2.11
Detailed