/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 69 (2022), No. 1


1.
Радуловићево баштињење народних речи
Александар М. Милановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 1–13

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.1
Detailed
2.
(Под)смех као побуна у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића
Мина М. Ђурић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 15–29

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.2
Detailed
3.
Етнолингвистичка анализа лексема и израза из области бајања, гатања и врачања из ужичког краја
Данијела С. Станић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 31–40

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.3
Detailed
4.
Српско-македонски лажни пријатељи
Ана Д. Новаковић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 41–55

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.4
Detailed
5.
Конструкти уметничког простора у реалистичком наративу
Александра М. Угреновић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 57–72

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.5
Detailed
6.
Праскозорје и друге најлепше речи српског језика
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 73–84

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.6
Detailed
7.
О правописним питањима у пандемији ковида
Светлана М. Слијепчевић Бјеливук
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 85–96

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.7
Detailed
8.
Лексеме на -ац са значењем следбеника идеје из корпуса нових речи
Марио В. Бадјук
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 97–109

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.8
Detailed
9.
Фразеолошки корпус у настави српскога језика
Катарина В. Беговић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 111–127

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.9
Detailed
10.
Језички процеси и савремена наставна пракса
(истраживачки налази о англицизацији српског језика у настави)

Мирјана М. Стакић Савковић, Маријана М. Продановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 129–147

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.10
Detailed
11.
Мали Принц као објединитељ циљева и исхода у настави српског језика и књижевности у основној школи
Бошко Љ. Миловановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 149–163

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.11
Detailed
12.
Читалачке компетенције ученика у читању и разумевању романа о одрастању
Јелена Г. Гребовић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 165–176

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.12
Detailed
13.
Атрибутски и предикативни придеви у наративним и експозиторним текстовима десетогодишњака
Маја П. Ивановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 177–192

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.13
Detailed
14.
Мотив самоће у драми „Ташана” Борисава Станковића
Светлана М. Бачулов
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 193–202

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.14
Detailed
15.
Библиографија саставних делова Библиотеке Добитници Андрићеве награде Одјељења за српски језик Андрићевог института (2018–2021)
Гордана Ј. Станчић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 1, p. 239–255

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.1.15
Detailed