/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 69 (2022), No. 2


1.
Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели
(заборављени Божић у Тимоку)

Зоја С. Карановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 279–294

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.1
Detailed
2.
Српски (природни) језик, „родно осетљив језик”, стандарди квалитета уџбеника
Јованка Ј. Радић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 295–310

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.2
Detailed
3.
О (не)адаптацији силазних акцената ван првог слога лексеме
Никола В. Радосављевић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 311–327

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.3
Detailed
4.
Егзистенцијализам по Алберу Камију у Злим дусима Фјодора Достојевског и Дервишу и смрти Меше Селимовића
Philine S. Bickhardt
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 329–340

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.4
Detailed
5.
Тестаментарно завештање Илије М. Коларца о српском језику и књижевности
Вељко Ж. Брборић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 341–349

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.5
Detailed
6.
Инфантилни јунак и рат. О неким аспектима романа Топ је био врео Владимира Кецмановића
Валентина В. Хамовић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 351–363

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.6
Detailed
7.
Лексема постистина у српском јавном дискурсу
Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 365–375

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.7
Detailed
8.
Стереотип о Балкану и Балканцима у српској језичкој слици света
Јована Б. Јовановић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 377–394

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.8
Detailed
9.
Портрети из историје српске филологије — Живојин Станојчић
Весна Ј. Ломпар
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 395–403

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.9
Detailed
10.
Тумачење приповетке Мост на Жепи Иве Андрића
Милан Д. Алексић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 405–414

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.10
Detailed
11.
Компаративно-контрастивни приступ употреби великог слова у енглеском и српском језику
Валентина М. Гаврановић, Саша С. Чорболоковић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 415–427

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.11
Detailed
12.
Ко је наставник, а ко професор (анализа ученичке анкете)
Владимир Б. Милојевић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 429–442

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.12
Detailed
13.
Библиографија литературе о Васку Попи 2002–2022.
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2022. - Vol. 69, No. 2, p. 473–486

https://doi.org/10.18485/kij.2022.69.2.13
Detailed