/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 70 (2023), No. 1


1.
Акценатска компонента говорне културе
Јелица Д. Јокановић-Михајлов
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 1–10

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.1
Detailed
2.
Српски (природни) језик, „родно осетљив језик”, Стандарди квалитета уџбеника
Јованка Ј. Радић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 11–25

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.2
Detailed
3.
Преводи компјутерских и интернетских термина на српски језик — актуелна питања и проблеми
Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 27–38

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.3
Detailed
4.
Ка XIX конгресу Савеза славистичких друштава Србије
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 39–49

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.4
Detailed
5.
Игњатовићеве апорије и антиномије
(прилог изучавању „духа самопорицања” као феномена српске културе)

Катарина В. Вучић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 51–66

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.5
Detailed
6.
Турцизми који се односе на физичке и духовне особине човека у Речнику Драгачева
Јована Љ. Шћеповић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 67–81

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.6
Detailed
7.
Бирократска лексика и стереотипи у публицистичком стилу
Јасмина Р. Љубисављевић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 83–94

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.7
Detailed
8.
Фразеологизми на друштвеним мрежама
Цица З. Бацић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 95–109

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.8
Detailed
9.
Учење српског језика и културе у српском окружењу: анализа дневника француских студенткиња
Јелена Б. Бакалуца
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 111–124

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.9
Detailed
10.
Придевске релативне клаузе у текстовима млађих основношколаца
Маја П. Ивановић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 125–138

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.10
Detailed
11.
Приповетка „Пут Алије Ђерзелеза” као матична ћелија Андрићевог приповедног опуса
Маша Љ. Петровић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 139–155

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.11
Detailed
12.
Храмовно искуство традиционалне књиге
значај организованог посећивања књижевних промоција за културни развој ученика

Кристина С. Рајић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 157–165

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.12
Detailed
13.
Библиографија литературе о Бранку Радичевићу 2002–2022.
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 1, p. 207–220

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.1.13
Detailed