/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 64 (2017), No. 3-4


1.
Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништву
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 309–321

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.1
Detailed
2.
Језичке баријере у перцепцији дела средњовековне књижевности
Гордана Р. Штасни
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 323–336

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.2
Detailed
3.
Квалификатор мн. Ø у „Pечнику српскога језика’’
(лексикографски осврт)

Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 337–353

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.3
Detailed
4.
Ономатопеја у токовима модернизације књижевнoсти 20. века
Мина М. Ђурић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 355–368

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.4
Detailed
5.
Наука о српском језику и српски језик у школи
Радоје Д. Симић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 369–381

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.5
Detailed
6.
Познавање помоћних интерпункцијских знакова код студената
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 383–394

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.6
Detailed
7.
Наративно-исповедна раван Исидориних „Сапутника’’ и Андрићевих „Знакова поред пута’’
Снежана С. Башчаревић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 395–407

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.7
Detailed
8.
Прототипичне градивне именице
Дина П. Томић Анић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 409–424

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.8
Detailed
9.
Како смо се то живи појели?
о изразу „појести се (изјести се) жив”

Катарина В. Беговић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 425–439

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.9
Detailed
10.
Поливалентност лексема „простор’’ и „време’’ у роману „Ереб’’ Урсуле Познански
Мирјана М. Стакић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 441–448

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.10
Detailed
11.
Брак у „Xиперборејцима’’ Милоша Црњанског
Александра С. Секулић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 449–458

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.11
Detailed
12.
Време и простор у приповеци„Буре’’ Исидоре Секулић
једна могућа интерпретација

Валентина В. Хамовић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 459–468

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.12
Detailed
13.
Корелација наставе књижевности и ликовног васпитања
на примеру епохе реализма

Кристина З. Радомировић, Милан Д. Вурдеља
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 469–482

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.13
Detailed
14.
Викидахије
(обрада народне епске песме „Почетак буне против дахија’’ на Википедији)

Анђелка М. Миладиновић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 483–492

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.14
Detailed
15.
Библиографија радова о Милутину Бојићу
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 3-4, p. 519–530

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.15
Detailed