/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 64 (2017), No. 1-2


1.
Како проста реченица може бити сложена
(О подели реченица „по саставу”)

Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 1–24

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.1
Detailed
2.
О тзв. Великом речнику САНУ и неким другим питањима
Првослав Т. Радић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 25–37

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.2
Detailed
3.
Значењска слојевитост Сервантесовог „Дон Кихота”
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 39–50

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.3
Detailed
4.
Преломна 1827. година: другачији поглед
Александар М. Милановић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 51–66

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.4
Detailed
5.
Први српски буквари до „Првог српског буквара”
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 67–76

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.5
Detailed
6.
Траговима српске лексикографске културе
(Анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)

Ненад Б. Ивановић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 77–89

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.6
Detailed
7.
Између Адамског колена и Евиних кћери
Лик жене у српској усменој књижевности

Александра Р. Попин
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 91–101

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.7
Detailed
8.
Трансформације језичког знака у дигиталној комуникацији адолесцената
Виолета Р. Кецман
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 103–115

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.8
Detailed
9.
Лингвокултуролошка слика „куће” у речницима српског језика
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 117–136

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.9
Detailed
10.
Текстолошки аспекти „Писама из Италије” Љубе Ненадовића у контексту издања штампаних за време његовог живота (1868-1895)
Вера П. Ваш
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 137–146

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.10
Detailed
11.
Компаративна анализа начина и функција преношења туђег говора у штампаним и агенцијским вијестима
Саша М. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 147–164

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.11
Detailed
12.
Мотиви раскршћа и рачвања пута у Вуковој и Гримовој бајци
Ивана Б. Стојановић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 165–183

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.12
Detailed
13.
Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’
Тања З. Милосављевић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 185–200

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.13
Detailed
14.
Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 201–218

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.14
Detailed
15.
Настава српског језика у средњој стручној школи: кулинарски рецепт као стручни жанр
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 219–231

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.15
Detailed
16.
Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу
Маријана Р. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 233–246

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.16
Detailed
17.
Ауторске бајке Гроздане Олујић у настави
Ана Д. Козић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 247–256

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.17
Detailed
18.
Владан Десница (1905-1967)
селективна библиографија

Гордана Ј. Ђоковић, Драгана А. Грујић
Књижевност и језик, 2017. - Vol. 64, No. 1-2, p. 281–298

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.18
Detailed