/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 70 (2023), No. 2


1.
Андрићеве приповетке о деци и детињству
Милан Д. Алексић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 231–241

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.1
Detailed
2.
Пронађен оригинални рукопис Његошеве пјесме
Спровод праху С. Милутиновића (I)

Радмило Н. Маројевић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 243–254

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.2
Detailed
3.
Кад пророди сува врба грожђе, тад ћу тебе код мајку да водим
(о змају отмичару у теренским записима српских народних песама у селима око Белог Тимока)

Зоја С. Карановић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 255–269

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.3
Detailed
4.
Доминантни стилски поступци у Црвеној планети Горана Коруновића
Владимир M. Вукомановић Растегорац
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 271–281

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.4
Detailed
5.
Могућности употребе жаргонизама на часовима српског језика
Биљана Д. Бранић Латиновић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 283–291

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.5
Detailed
6.
Анализа концепта новац у српскоме језику
Милена М. Стојановић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 293–305

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.6
Detailed
7.
Лелујави лик из крчме и метеж расутих реплика (о Суботи Љубомира Симовића)
Немања З. Каровић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 307–315

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.7
Detailed
8.
Узрочне клаузе уведене везником будући (да) у административно-правном стилу српскога језика 19. века
Јелена М. Павловић Јовановић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 317–333

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.8
Detailed
9.
Писање бројева у српском и словеначком језику (правописна правила)
Јелена С. Будимировић Милићевић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 335–350

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.9
Detailed
10.
„Илиризми” у речнику уз француску граматику Јоакима Вујића (1805)
Кристина H. Стаменковић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 351–362

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.10
Detailed
11.
Ојконими Недељице/Неђељице, Недељица/?Неделица, Недеље/?Неделе, Недељци
Жарко Б. Вељковић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 363–368

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.11
Detailed
12.
Конгрес Савеза славистичких друштава Србије — прошлост, садашњост и будућност
Весна С. Николић orcid logo 16px, Валентина М. Илић orcid logo 16px
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 369–390

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.12
Detailed
13.
Научно-популарни, информативни и књижевнонаучни текстови у старијим разредима основне школе некад и сад
Зона В. Мркаљ
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 391–405

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.13
Detailed
14.
(Ре)конструкција приповетке „Јелена, жена које нема”
Јелена Г. Гребовић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 407–414

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.14
Detailed
15.
Савремени начини мотивисања ученика за читање драме Хамлет Вилијама Шекспира
Јелена Д. Михајловић, Ана М. Андрејевић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 415–431

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.15
Detailed
16.
Комедија Госпођа министарка Бранислава Нушића у савременој настави
Наташа Б. Станковић Шошо
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 433–444

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.16
Detailed
17.
Јанко Веселиновић (1862–1905)
селективна библиографија 2013–2023

Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2023. - Vol. 70, No. 2, p. 471–481

https://doi.org/10.18485/kij.2023.70.2.17
Detailed