/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 71 (2024), No. 1

Vol. 70 (2023), No. 2

Vol. 70 (2023), No. 1

Vol. 69 (2022), No. 2

Vol. 69 (2022), No. 1

Vol. 68 (2021), No. 2

Vol. 68 (2021), No. 1

Vol. 67 (2020), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Књижевност и језик, Vol. 68 (2021), No. 2


1.
Дијалог војводе Милије и војводе Станка (тумачење стихова 822–825 Горског вијенца)
Радмило Н. Маројевић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 247–264

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.1
Detailed
2.
О временским (индикативним) значењима глаголских времена у српском језику (2)
Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 265–278

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.2
Detailed
3.
Сватовски венац и песма у обредној пракси у селима око Белог Тимока
(заборављена традиција)

Зоја С. Карановић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 279–295

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.3
Detailed
4.
Апстрактуми истина и лаж у савременом српском језику: концептуализација лажи
(когнитивнолингвистички приступ)

Валентина М. Илић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 297–315

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.4
Detailed
5.
Знање студената о екавском и ијекавском изговору
Вељко Ж. Брборић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 317–329

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.5
Detailed
6.
Улога приручника у развијању фонолошке компетенције код србофоних говорника модерног грчког као страног језика
Војкан Б. Стојичић, Антонина В. Костић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 331–342

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.6
Detailed
7.
Иво Андрић књижевник и дипломата
Јелена Ђ. Лопичић Јанчић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 343–357

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.7
Detailed
8.
Статус српског језика на Филолошком факултету „Блаже Конески” Универзитета „Св. Кирил и Методиј” у Скопљу
Ана Д. Новаковић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 359–374

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.8
Detailed
9.
Припремање свих ученика за полагање завршног испита из српског језика и књижевности у дигиталном окружењу
Ивана М. Ковачевић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 375–389

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.9
Detailed
10.
Обличке и значењске варијације у етнонимима с посебним освртом на улогу у усвајању норме српског језика
Милан Д. Ивановић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 391–405

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.10
Detailed
11.
Наставна обрада народних брзалица, разбрајалица и загонетки у основној школи
Наташа Б. Станковић Шошо
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 407–418

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.11
Detailed
12.
Средњошколска настава синтаксе: усмереност на исходе и нове студије писмености
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 419–431

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.12
Detailed
13.
Обрада глагола у млађим разредима основне школе
Мирјана M. Стакић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 433–446

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.13
Detailed
14.
Методички приступ беседништву и култури говора: о значају добро изговорене речи
Лидија З. Савић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 447–458

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.14
Detailed
15.
Селективна библиографија радова о Милошу Црњанском 2011–2021.
Гордана Ј. Ђоковић
Књижевност и језик, 2021. - Vol. 68, No. 2, p. 493–512

https://doi.org/10.18485/kij.2021.68.2.15
Detailed