/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1

Volume 66 (2019) No. 2


Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’Тања З. МилосављевићКњижевност и језик, Vol. 64 (2017) No. 1-2

Article 13 (p. 185-200)

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.13

Read full textCitation export: