doi.fil.bg.ac.rs


Компаративна анализа начина и функција преношења туђег говора у штампаним и агенцијским вијестима


Саша М. ЂукићКњижевност и језик Vol. 64 (2017) No. 1-2
Article 11 (p. 147-164)
https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.11

Read full text

Citation export: