doi.fil.bg.ac.rs


Књижевност и језик 64 (2017) Бр. 1-2


1. Како проста реченица може бити сложена : (О подели реченица „по саставу”)
Душка Б. Кликовац
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 1-24

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.1
Детаљније
2. О тзв. Великом речнику САНУ и неким другим питањима
Првослав Т. Радић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 25-37

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.2
Детаљније
3. Значењска слојевитост Сервантесовог „Дон Кихота”
Славко В. Петаковић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 39-50

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.3
Детаљније
4. Преломна 1827. година: другачији поглед
Александар М. Милановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 51-66

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.4
Детаљније
5. Први српски буквари до „Првог српског буквара”
Рајна М. Драгићевић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 67-76

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.5
Детаљније
6. Траговима српске лексикографске културе : (Анализа једног рукописног речника из прве половине XIX века)
Ненад Б. Ивановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 77-89

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.6
Детаљније
7. Између Адамског колена и Евиних кћери : Лик жене у српској усменој књижевности
Александра Р. Попин
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 91-101

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.7
Детаљније
8. Трансформације језичког знака у дигиталној комуникацији адолесцената
Виолета Р. Кецман
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 103-115

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.8
Детаљније
9. Лингвокултуролошка слика „куће” у речницима српског језика
Весна С. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 117-136

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.9
Детаљније
10. Текстолошки аспекти „Писама из Италије” Љубе Ненадовића у контексту издања штампаних за време његовог живота (1868-1895)
Вера П. Ваш
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 137-146

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.10
Детаљније
11. Компаративна анализа начина и функција преношења туђег говора у штампаним и агенцијским вијестима
Саша М. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 147-164

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.11
Детаљније
12. Мотиви раскршћа и рачвања пута у Вуковој и Гримовој бајци
Ивана Б. Стојановић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 165-183

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.12
Детаљније
13. Лексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’улога женског члана уже породице’
Тања З. Милосављевић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 185-200

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.13
Детаљније
14. Познавање помоћних интерпункцијских знакова код ученика средње школе
Вељко Ж. Брборић, Слободан Б. Новокмет
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 201-218

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.14
Детаљније
15. Настава српског језика у средњој стручној школи: кулинарски рецепт као стручни жанр
Милка В. Николић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 219-231

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.15
Детаљније
16. Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу
Маријана Р. Ђукић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 233-246

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.16
Детаљније
17. Ауторске бајке Гроздане Олујић у настави
Ана Д. Козић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 247-256

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.17
Детаљније
18. Владан Десница (1905-1967) : селективна библиографија
Гордана Ј. Ђоковић, Драгана А. Грујић
Књижевност и језик, 2017. - Књ. 64, Бр. 1-2, стр. 281-298

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.18
Детаљније