/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Vol. 63 (2016), No. 3-4

Vol. 64 (2017), No. 1-2

Vol. 64 (2017), No. 3-4

Vol. 65 (2018), No. 1-2

Vol. 65 (2018), No. 3-4

Vol. 66 (2019), No. 1

Vol. 66 (2019), No. 2

Vol. 67 (2020), No. 1


Између Адамског колена и Евиних кћери
Лик жене у српској усменој књижевности



Александра Р. Попин



Књижевност и језик, Vol. 64 (2017) No. 1-2

Article 7 (p. 91-101)

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.7

Read full text



Citation export: