/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1


Семантика и функција расковника у „Божјим људима’’ Борисава СтанковићаЈасмина С. Јокић, Јелена Ђ. Марићевић БалаћКњижевност и језик, Vol. 65 (2018) No. 3-4

Article 6 (p. 389-400)

https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.3_4.6

Read full textCitation export: