/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1

Volume 66 (2019) No. 2


Проучавање лирике у настави књижевности: компаративни приступ на примеру песама „Везе” Шарла Бодлера и „Јесење вече” Антуна Густава МатошаСофија П. СимовићКњижевност и језик, Vol. 65 (2018) No. 1-2

Article 16 (p. 237-250)

https://doi.org/10.18485/kij.2018.65.1_2.16

Read full textCitation export: