/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1

Volume 66 (2019) No. 2


Поливалентност лексема „простор’’ и „време’’ у роману „Ереб’’ Урсуле ПознанскиМирјана М. СтакићКњижевност и језик, Vol. 64 (2017) No. 3-4

Article 10 (p. 441-448)

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.10

Read full textCitation export: