/ Faculty of Philology, University of Belgrade

Issues:

Volume 63 (2016) No. 3-4

Volume 64 (2017) No. 1-2

Volume 64 (2017) No. 3-4

Volume 65 (2018) No. 1-2

Volume 65 (2018) No. 3-4

Volume 66 (2019) No. 1

Volume 66 (2019) No. 2


Модели стилизације комичних јунака у дубровачком барокном песништвуСлавко В. ПетаковићКњижевност и језик, Vol. 64 (2017) No. 3-4

Article 1 (p. 309-321)

https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.1

Read full textCitation export: