doi.fil.bg.ac.rs


Ненаписана прича као кључ за оне написане : (О општим одликама прозе Александра Тишме)


Ружа С. Кнежевић ПеруновићКњижевност и језик Vol. 63 (2016) No. 3-4
Article 3 (p. 253-261)
https://doi.org/10.18485/kij.2016.63.3_4.3

Read full text

Citation export: